19th Ave New York, NY 95822, USA

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği

Bölümün Amacı:

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümünün temel amacı öğrencilere; özel gereksinim duyan bireylerin, toplum içerisinde diğer bireyler gibi davranabilmeleri, bağımsız yaşayabilmeleri, üretken ve aktif olabilmelerini sağlayacak, yararlı eğitim yöntemlerinin öğretilmesi ve kullanabilme yetisinin kazandırılmasıdır. Bölümün öğrencilerine kazandırmak istediklerinin arasında; zihinsel engelli bireylerin okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde eğitimlerini verebilecek, ailelerinin destek hizmetlerini sağlayabilen, mesleğinin etik değerlerine duyarlı, bilgi çağının gereksinimlerini yerine getiren öğretmenler olmalarını sağlamaktır.

Gerekli Nitelikler:

Zihinsel Engelliler Öğretmeni olabilmek için genel yeteneğe sahip, sözel bilgilere ilgili, sosyal bilimler ve psikoloji alanında kendini geliştirmiş, Zihinsel engeli olan bireylerle iletişim kurmayı seven ve yardım edebilen, dikkatli, işine önem veren, seveceni hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı, gelişime açık ve yaratıcı kimseler olunmalıdır.

Bölümü Kazanabilme Koşulları:

Zihinsel Engelliler Öğretmenliği bölümü öğrencisi olabilmek için; YGS‘den başarılı olmak gerekmektedir. YGS-4 puanı ile alım yapılan bölüm için Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler sınavlarından gerekli puan alınmalıdır.

Eğitimin İçeriği:

Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Zihinsel Engelliler Öğretmenliği eğitimleri süresinde ilk yıl alınan dersler; Özel Eğitim, Türkçe-Yazılı Anlatım,İngilizce, Sağlık Bilgisi ve İlk yardım,  Bilgisayar, Psikolojiye Giriş, Eğitim Bilimi, Zihin Engelliler ve Eğitimi, Türkçe-Sözlü Anlatım, Bireysel Farklılıklar ve Psikoloji Yaklaşımları ve Eğitim Psikolojisidir. Eğitim ikince sene Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi,Uygulamalı Davranış Analizi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Eğitsel-Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Zihin Engellilere Matematik Öğretimi, Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi,  Zihin Engellilere Resim-İs Tekniği Öğretimi, Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları dersleri ile devam etmektedir. Üçüncü sene ise; Zihin Engellilere Günlük Yasam ve Sosyal Beceri Öğretimi, Okuma-Yazma Öğretimi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi, Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi, Sınıf Yönetimi ve Rehberlik, Zihinsel Engellilere Fen Bilgisi Öğretimi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Aile Eğitimi ve Rehberliği, Topluma Hizmet Uygulamaları, Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları derslerine yer verilmektedir. Son seneye gelindiğinde; Zihin Engelliler İçin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımları, Yasalar ve Özel Eğitim, Öğretmenlik Uygulaması, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi eğitimleri verilmektedir.

Mezun Olduktan Sonra:

Zihinsel Engelliler Öğretmeleri İlköğretim Okullarının 1. ve 8. sınıf dersleri, Eğitim ve Uygulama Okullarının 1 ve 8. sınıf dersleri, İlköğretim okullarında yer alan Özel Eğitim sınıflarının 1. ve 8. sınıf dersleri, Gezerek Özel Eğitim uygulamaları, Otistik Çocuklar Eğitim merkezlerinin 1-8 sınıf dersleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim Alan Uygulamaları, Özel Eğitim Merkezleri, Okul öncesi eğitimleri merkezlerinde ve okullarında eğitim vermektedirler. Rehberlik araştırma merkezleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezleri gibi kamu kurumları ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Üniversitelerde lisans üstü eğitimlerine devam ederek araştırma görevlisi, doçent ve profesör olabilmektedirler.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Marmara Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 407,71025 28.000 449,09708
Dokuz Eylül Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 41 41 YGS-4 401,80534 33.000 418,66868
Ankara Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 400,48026 34.200 447,75513
Gazi Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 67 67 YGS-4 397,78137 36.800 423,57879
Anadolu Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 72 72 YGS-4 395,70790 38.900 423,11213
Uludağ Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 41 41 YGS-4 391,76911 43.200 439,36135
Marmara Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 62 YGS-4 390,75343 44.300 440,89043
Eskişehir Osmangazi Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 390,10680 45.100 422,26814
Ondokuz Mayıs Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 389,05241 46.400 421,92180
İstanbul Aydın Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 388,87942 46.600 401,74242
İnönü Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 52 52 YGS-4 387,53760 48.200 440,16588
Dokuz Eylül Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 41 41 YGS-4 386,90173 49.000 423,58293
Biruni Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 385,33858 51.100 397,29114
Necmettin Erbakan Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 103 103 YGS-4 384,76357 51.900 439,86622
Mustafa Kemal Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 41 41 YGS-4 384,48319 52.300 411,66008
Karadeniz Teknik Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 384,11344 52.800 426,68858
Sakarya Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 52 52 YGS-4 383,25472 54.000 427,98565
Maltepe Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 5 YGS-4 383,10216 54.200 406,84265
Abant İzzet Baysal Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 381,35769 56.600 418,23484
Atatürk Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 41 41 YGS-4 380,90315 57.200 409,71754
Eskişehir Osmangazi Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 62 YGS-4 380,70019 57.500 402,68596
Bülent Ecevit Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 52 52 YGS-4 378,91384 60.300 400,21336
Okan Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 5 YGS-4 378,42352 61.000 382,85101
Trakya Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği 41 41 YGS-4 378,12588 61.500 411,82781
Sakarya Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 52 52 YGS-4 376,15864 64.600 411,70252
Necmettin Erbakan Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 93 93 YGS-4 375,99232 64.900 409,99484
Karadeniz Teknik Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 62 62 YGS-4 374,86520 66.800 429,76138
Bülent Ecevit Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 52 52 YGS-4 374,16995 68.000 394,71847
Doğu Akdeniz Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 7 7 YGS-4 370,46433 74.600 372,71532
Uluslararası Kıbrıs Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 10 10 YGS-4 368,17044 79.100 373,56309
Yakın Doğu Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 7 7 YGS-4 367,13562 81.200 373,84414
Lefke Avrupa Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) 5 5 YGS-4 364,75907 86.100 369,85546
İstanbul Aydın Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) 7 7 YGS-4 364,25054 87.200 374,62628
Maltepe Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) 12 12 YGS-4 357,07413 104.000 372,04876
Lefke Avrupa Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) 5 5 YGS-4 348,83176 126.000 357,81545
Uluslararası Kıbrıs Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) 8 8 YGS-4 348,05790 129.000 361,01495
Yakın Doğu Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) 10 10 YGS-4 346,30258 134.000 366,17364
Okan Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) 10 10 YGS-4 337,51424 164.000 359,00250
İstanbul Aydın Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) 5 5 YGS-4 332,45773 183.000 350,47563
Uluslararası Kıbrıs Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) 16 16 YGS-4 330,01314 194.000 347,68163
Yakın Doğu Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) 21 21 YGS-4 324,21453 219.000 345,79818
Biruni Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) 54 54 YGS-4 300,12474 362.000 356,44978
Maltepe Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) 30 30 YGS-4 299,10387 370.000 357,00466
Lefke Avrupa Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) 40 40 YGS-4 295,80664 395.000 339,26541
Maltepe Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) 7 7 YGS-4 285,85369 477.000 337,65964
İstanbul Aydın Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) 42 42 YGS-4 251,98585 835.000 328,29730
Okan Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) 35 35 YGS-4 249,86495 860.000 336,39791
Doğu Akdeniz Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) 63 63 YGS-4 243,15610 943.000 325,26663
Yakın Doğu Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) 32 32 YGS-4 238,09810 1.006.417 306,76466
Uluslararası Kıbrıs Üni. Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) 66 66 YGS-4 236,07370 1.032.140 316,14519

Related Posts

Leave a comment