AYT EDEBİYAT Konu Başlıkları

16144 Görüntülenme

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ikinci oturumu AYT ( Alan Yeterlilik Testi) içerisindeki EDEBİYAT konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu başlıkları yanındaki + butonuna tıkladığınızda DERSDEO’nun sizin için konuyu kaç videoda anlattığını görebilirsiniz. Bu videoların tümü UDEMY hesabımızda…

Dersdeo UDEMY hesabında ve DERSDEO YOUTUBE kanalında , EDEBİYAT başlığı altında ÖSYM’nin her yıl  24 soru sorduğu AYT EDEBİYAT konu anlatımlarını ve soru çözümlerini bulabilirsiniz.

UDEMY LİNKLERİ (190 Video):

YOUTUBE ÖRNEK DERS:

 Youtube kanalımıza abone oldunuz mu?

TYT Türkçe Konu Başlıkları

Temel Edebiyat Bilgileri

– DERSDEO video başlıkları

01.Nazım Birimleri

02.İmge-Ahenk-Ölçü

03.Kafiye Türleri

04.Uyak Türleri

05.Şiir Türleri

06.Pastoral Şiir

Nazım Biçimleri ve Türleri

– DERSDEO video başlıkları

01.İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri

02.Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri-Anonim Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

03.Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri-Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

04.Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri-Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı Nazım Şekilleri 05.Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri-1

06.Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri -2

07.Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri -3

08.Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri -4

Edebi Sanatlar

– DERSDEO video başlıkları

01.Teşbih (Benzetme), İstiare

02.Teşhis, İntak, Mecaz-ı Mürsel

03.Kinaye, Tariz, Hüsn-ü Talil

04.Tecahül-i Arif,İstifham,Mübalağa

05.Tezat, Tekrir, Tenasüp

06.Telmih, Leff-ü Neşr

07.İrsal-i Mesel, Nida, Cinas

08.Seci, Asonans, Akis, İade, İktibas

Yazı Türleri-Nesir Bilgisi

– DERSDEO video başlıkları

01.Öğretici Metinler-Gazete Çevresinde Gelişen Düzyazı Türleri-

02.Öğretici Metinler-Gazete Çevresinde Gelişen Düzyazı Türleri-2

03.Öğretici Metinler-Kişisel Hayatı Konu Alan Düzyazı Türleri-1

04.Öğretici Metinler-Kişisel Hayatı Konu Alan Düzyazı Türleri-2

05.Sanatsal Metinler-Anlatmaya Bağlı Düzyazı Türleri-1

06.Sanatsal Metinler-Anlatmaya Bağlı Düzyazı Türleri-2

07.Sanatsal Metinler-Göstermeye Bağlı Düzyazı Türleri

08.Tiyatro Türleri

09.TiyatroTurleri

10.Sözlü Anlatım Türleri

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

– DERSDEO video başlıkları

01.İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

02.Sözlü Dönem Edebiyat Ürünleri

03.Destanların Oluşum Evreleri

04.İslamiyet Öncesi Türk Destanları

05.İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

Halk Edebiyatı

– DERSDEO video başlıkları

01.Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

02.Halk Şairlerinin Gruplandırılması

03.Anonim Halk Edebiyatı

04.Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

05.Aşık Edebiyatı Gelenekleri

06.Aşık Edebiyatı Nazım Biçimleri

07.Aşık Edebiyatı Sanatçıları-1

08.Aşık Edebiyatı Sanatçıları-2

09.Tekke Edebiyatı

10.Tekke Edebiyatı Sanatçıları-1

11.Tekke Edebiyatı Sanatçıları-2

12.Halk Edebiyatında Nesir-Halk Hikayeleri,Masal,Halk Tiyatrosu,Meddah

13.Halk Edebiyatında Nesir-Seyirlik Köy Oyunları, Gölge Oyunu

14.Halk Edebiyatında Nesir-Orta Oyunu

Divan Edebiyatı

– DERSDEO video başlıkları

01.Divan Edebiyatına Giriş

02.Divan Şiirinin Genel Özellikleri

 1. Divan Edebiyatındaki Şiir Akımları

04.Divan Edebiyatı Şiir Türleri

 1. Divan Düzyazısının Genel Özellikleri
 2. Divan Edebiyatı Düzyazı Türleri
 3. Divan Edebiyatı ile İlgili Kavramlar

08.Divan Edebiyatı Şairleri-13.Yüzyıl

09.Divan Edebiyatı Şairleri-14.Yüzyıl

10.Divan Edebiyatı Şairleri-15.Yüzyıl

11.Divan Edebiyatı Şairleri-16.Yüzyıl

12.Divan Edebiyatı Şairleri-17.Yüzyıl

13.Divan Edebiyatı Şairleri-18.Yüzyıl

14.Divan Edebiyatı Şairleri-19.Yüzyıl

 1. Divan Edebiyatında Mensur Eserler

Tanzimat Edebiyatı

– DERSDEO video başlıkları

01.Tanzimat Öncesi Gelişmeler

02.Tanzimat Edebiyatı Hazırlık Dönemi(1839-1860)

03.Tanzimat Edebiyatı 1. Dönemi (1860-1878)

04.Tanzimat Gazeteciliği

05.Tanzimat Edebiyatı II.Dönemi (1878-1896)

06.Tanzimat Edebiyatı’nda Şiir

07.Tanzimat Edebiyatı’nda Roman ve Öykü

08.Tanzimat Edebiyatı’nda Tiyatro

09.Tanzimat Edebiyatı’nda Nesir

10.Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları-Şinasi

11.Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları-Namık Kemal

12.Tanzimat Dönemi Sanatçıları-Ziya Paşa

13.Tanzimat Dönemi Sanatçıları-Ahmet Mithat Efendi

14.Tanzimat Dönemi Sanatçıları-Ahmet Vefik Paşa

15.Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları-Şemsettin Sami

16.Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları-Ahmet Cevdet Paşa

17.Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları-Recaizade Mahmut Ekrem

18.Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları-Abdülhak Hamit Tarhan

Servetifünun Edebiyatı

– DERSDEO video başlıkları

01.Servetifünun Edebiyatının Başlangıcı

02.Servetifünun Edebiyatının Özellikleri

03.Servetifunun Dönemi Sanatçıları-Tevfik Fikret

04.Servetifünun Dönemi Sanatçıları-Cenap Şahabettin

05.Servetifünun Dönemi Sanatçıları-Halit Ziya Uşaklıgil

06.Servetifünun Dönemi Diğer Sanatçıları-1

07.Servetifünun Dönemi Diğer Sanatçıları-2

08.Servetifünun Döneminde Bağımsız Sanatçılar

Fecriati Edebiyatı

– DERSDEO video başlıkları

01.Fecriati Topluluğu’nun Özellikleri

02.Ahmet Haşim

Milli Edebiyat Dönemi

– DERSDEO video başlıkları

01.Milli Edebiyat Akımının Doğuşu

02.Milli Edebiyat Akımının Özellikleri

03.Beş Hececiler

04.Milli Edebiyat Döneminde Roman, Hikaye ve Tiyatro

05.Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı

06.Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları-Mehmet Emin Yurdakul,Ziya Gökalp

07.Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları-Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem

08.Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları-Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar

09.Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları-Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay

10.Milli Edebiyat Dönemi Diğer Sanatçıları

11.Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Sanatçıları

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

– DERSDEO video başlıkları

 1. Yedi Meşaleciler

01.Yedi Meşaleciler-Giriş

02.Yedi Meşalecilerin Özellikleri

03.Yedi Meşaleciler Dönemi Sanatçıları-Sabri Eşad Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi Bahşi

04.Yedi Meşaleciler Dönemi Sanatçıları-Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok, Ziya Osman Saba

05.Yedi Meşaleciler Dönemi Sanatçıları-Kenan Hulusi Koray

 1. Öz Şiirciler

01.Öz Şiirciler-Saf Şiirin Özellikleri ve Ahmet Hamdi Tanpınar

02.Öz Şiirciler-Cahit Sıtkı Tarancı-Ahmet Muhip Dıranas

03.Öz Şiirciler-Necip Fazıl Kısakürek-Âsaf Hâlet Çelebi

 1. Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

01.Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir-Nazım Hikmet

 1. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

01.Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir-Genel Özellikleri

02.Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya

03.Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı, Orhan Şaik Gökyay

04.Zeki Ömer Define, Behçet Kemal Çağlar, Hüseyin Nihal Atsız

05.Necmettin Halil Onan, Şukufe Nihal Başar, Coşkun Ertepınar

06.Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mithat Cemal Kuntay, Cahit Külebi

 

 1. Garip Hareketi
 2. Garip Hareketinin Genel Özellikleri
 3. Garip Hareketi Temsilcileri
 4. Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

01.Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir ve Temsilcileri-Cahit Külebi

02.Ceyhun Atuf Kansu, Behçet Necatigil, Özdemir Asaf

03.Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabahattin Kudret Aksal

 1. Maviciler
 2. Maviciler-Atilla İlhan
 3. Yeni
 4. İkinci Yeni-İlhan Berk
 5. İkinci Yeni-Cemal Süreya,Edip Cansever,Turgut Uyar
 6. İkinci Yeni-Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Sezai Karakoç
 7. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

01.İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir-Ataol Behramoğlu

02.İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir-İsmet Özel, Nihat Behram, Süreyya Berfe

 1. Hisarcılar

01.Hisarcıların Genel Özellikleri

 1. Hisarcılar-Mehmet Çınarlı, Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer
 2. Hisarcılar Dönemi Diğer Sanatçılar
 3. 1960 Sonrası İslami Söylem

01.1960 Sonrası İslami Söylem ve Temsilcileri

 1. 1980 Sonrası Şiir

01.1980 Sonrası Şiirin Genel Özellikleri

02.1980 Sonrası Şiirin Temsilcileri-Haydar Ergülen-Hüseyin Atlansoy

 1. Halk Şiiri

01.Halk Şiiri Temsilcileri

 1. Bireyin İç Dünyası

01.Türk Dili ve Edebiyatı-Bireyin İç Dünyası-01.Bireyin İç Dünyası

02.Bireyin İç Dünyası Yansıtan Sanatçılar

 1. Modernizm ve Postmodernizm

01.Modernizm-Postmodernizm-Giriş

02.Sait Faik Abasıyanık

03.Oğuz Atay

04.Yusuf Atılgan

05.Vusat O. Bener

06.Adalet Ağaoğlu

07.Ferit Edgü

08.Orhan Pamuk

09.Diğer Sanatçılar-1

10.Diğer Sanatçılar-2

11.Diğer Sanatçılar-3

 1. Bağımsız Sanatçılar

01.Bağımsız Sanatçılar-Necati Cumalı

02.Bağımsız Sanatçılar-Cevat Şakir Kabaağaçlı

03.Bağımsız Sanatçılar-Şevket Süreyya Aydemir

 1. Tiyatro

01.Tiyatro

 1. Öğretici Metinler

01.OgreticiMetinler-Sanatcilar

Edebi Akımlar

– DERSDEO video başlıkları

01.Hümanizm

02.Klasisizm

03.Romantizm

04.Realizm

05.Natüralizm

06.Parnasizm

07.Sembolizm

08.Empresyonizm (İzlenimcilik)

09.Ekspresyonizm

10.Sürrealizm

11.Egsiztansiyalizm

12.Dadaizm

13.Fütürizm

14.Kübizm

 • *Tüm dersleri UDEMY‘ den 20TL’ den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca YOUTUBE kanalımızda istediğiniz dersin oynatma listesini takip edebilirsiniz. (YOUTUBE kanalında zamanla tüm konu başlıkları yüklenmiş olacaktır)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gereklidir