TYT-AYT BİYOLOJİ Konu Başlıkları

9055 Görüntülenme

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumu TYT ( Temel Yeterlilik Testi)  ve 2. Oturumu olan  AYT (Alan Yeterlilik Testi) içerisindeki BİYOLOJİ konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu başlıkları yanındaki + butonuna tıkladığınızda DERSDEO’nun sizin için konuyu kaç videoda anlattığını görebilirsiniz. Bu videoların tümü UDEMY hesabımızda…

Dersdeo UDEMY hesabında ve DERSDEO YOUTUBE kanalında , Biyoloji başlığı altında ÖSYM’nin her yıl 6 soru TYT ve 13 soru AYT için konu anlatımlarını ve soru çözümlerini bulabilirsiniz.

YOUTUBE ÖRNEK DERS:

 Youtube kanalımıza abone oldunuz mu?

TYT-AYT BİYOLOJİ Konu Başlıkları

Bir Bilim Olarak Biyoloji Nedir?

– DERSDEO video başlıkları

01.Biyoloji Nedir

02.Biyolojinin Ana ve Alt Dalları

03.Bilimsel Yöntem Basamakları

Canlıların Temel Bileşenleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Karbonhidratlar-Monosakkaritler

02.Karbonhidratlar-Disakkaritler

03.Karbonhidratlar-Polisakkaritler

04.Lipidler-1

05.Lipidler-2

06.Proteinler-1

07.Proteinler-2

08.Proteinlerde Yapılaşmalar

09.Proteinlerin Görevleri

10.Enzimler

11.Enzimin Yapısı

12.Enzimatik Tepkimelerin Hızını Etkileyen Faktörler-1

13.Enzimatik Tepkimelerin Hızını Etkileyen Faktörler-2

14.Enzimatik Tepkimelerin Hızını Etkileyen Faktörler-3

15.Enzimatik Tepkimelerin Hızını Etkileyen Faktörler-4

16.Bir Gen Bir Polipeptit(Enzim) Sentezi

17.ATP Sentez Biçimleri-1

18.ATP Sentez Biçimleri-2

19.Vitaminler

20.İnorganik Bileşikler

21.Ayraçlar

22.Metabolizma

23.Bazal Metabolizma

24.Canlıların Temel Bileşenleri-Çıkmış Sınav Soruları

Hücre

– DERSDEO video başlıkları

01.Hücre-Giriş

02.Hücrenin Bölümleri

03.Hücre Zarından Madde Geçişleri-Hücre Zarından Geçebilecek Büyüklükteki Maddelerin Geçişi

04.Hücre Zarından Madde Geçişleri-Hücre Zarından Geçemeyecek Büyüklükteki Maddelerin Geçişi

05.Çözelti Çeşitleri

06.Sitoplazma

07.Organeller-1

08.Organeller-2

09.Organeller-3

10.Plastitler

11.Endosimbiyotik Hipotez

12.Çekirdek

13.Kromozom Tipleri

14.Hücre-Çıkmış Sınav Soruları

Hücre Bölünmeleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Hücre Bölünmesinin Nedenleri ve Hücre Döngüsü

02.Mitoz Bölünmenin Özellikleri-Giriş

03.Amitoz ve Endomitoz

04.Mitoz Bölünmenin Evreleri

05.Mayoz Bölünmenin Özellikleri

06.Mayoz Bölünmenin Evreleri

07.Mayoz Bölünme-Sonuç

08.Spermatogenez ve Oogenez

09.Hücre Bölünmeleri-Çıkmış Sınav Soruları

Eşeysiz ve Eşeyli Üreme

– DERSDEO video başlıkları

01.Eşeysiz ve Eşeyli Üreme-Giriş

02.Eşeysiz Üreme Çeşitleri

03.Vejetatif Üreme ve Rejenerasyon

04.Eşeyli Üreme-1

05.Eşeyli Üreme-2

Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik(Sistematik)

– DERSDEO video başlıkları

01.Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik-Giriş

02.Tür Kavramı ve Sınıflandırma Birimleri

03.Canlılar Alemi

04.Virüsler

05.Prokaryot Canlılar-Arkebakteriler Alemi

06.Prokaryot Canlılar-Bakteriler Alemi-1

07.Prokaryot Canlılar-Bakteriler Alemi-2

08.Bakterilerde Üreme

09.Ökaryot Canlılar-Protista Alemi-1

10.Ökaryot Canlılar-Protista Alemi-2

11.Tek Hücrelilikten Çok Hücreliliğe Geçiş (Koloniler)

12.Fungi Alemi(Gerçek Mantarlar)

13.Bitkiler Alemi

14.Hayvanlar Alemi-Omurgasız Hayvanlar-1

15.Hayvanlar Alemi-Omurgasız Hayvanlar-2

  1. İlkel Kordalılar ve Omurgalı Hayvanlar-1

17.Omurgalı Hayvanlar-II-Memeliler Sınıfı

  1. Canlıların Sınıflandırılması – Çıkmış Sınav Soruları

Ekoloji

– DERSDEO video başlıkları

01.Ekolojik Kavramlar-1

02.Ekolojik Kavramlar-2

03.Yaşama ve Beslenme Şekillerine Göre Canlılar-Ototrof Canlılar(Üreticiler)

04.Yaşama ve Beslenme Şekillerine Göre Canlılar-Heterotrof Canlılar(Tüketiciler)

05.Parazitlik ve Saprofitlik

06.Yaşama ve Beslenme Şekillerine Göre Canlılar-Hem Ototrof Hem Heterotrof Canlılar

07.Nötralizm ve Amensalizm

08.Besin Zinciri

09.Popülasyon Ekolojisi

10.Karbon Döngüsü

11.Azot Döngüsü

12.Su ve Fosfor Döngüsü

13.Bitki ve Hayvanların Yeryüzündeki Dağılımını Etkileyen Faktörler

14.Karasal ve Sucul Biyomlar

15.Hava Kirliliği

16.Toprak,Su,Gürültü ve Besin Kirliliğ

  1. Ekoloji Çıkmış Sınav Soruları-1

18.Ekoloji-Çıkmış Sınav Soruları-2

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

– DERSDEO video başlıkları

  1. Hücresel Solunum

01.Hücresel Solunum-Giriş

02.Oksijensiz Solunum-Glikoliz

03.Etil Alkol Fermantasyonu

04.Laktik Asit Fermantasyonu

05.Oksijenli Solunum

06.E.T.S.

07.Krebs Devri T.C Devri(Trikarboksilik Asit Devri)

08.Sonuç-Oksijenli Solunumun Enerji Hesabı

09.Hücresel Solunum-Örnekler

10.Oksijenli Solunum Şeması

11.Temel Karbon Yolu ve Solunum Katsayısı

12.Hücresel Solunum-Çıkmış Sınav Soruları

  1. Fotosentez ve Kemosentez

01.Fotosentez-Giriş

02.Fotosentezde Görev Alan Pigmentler

03.Engelman Deneyi ve Güneş Işığı

04.Fotosistemler

05.Fotosentez Reaksiyonları

06.Işıklı Evre Reaksiyonları

07.C Tutma Reaksiyonu(Calvin-Benson Döngüsü)

08.Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler-Çevresel Faktörler

09.Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler-İç Faktörler

10.C3, C4 ve CAM Bitkileri

11.Kemosentez

12.Fotosentez ve Kemosentez-Çıkmış Sınav Soruları

Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

– DERSDEO video başlıkları

01.Nükleik Asitler-Giriş

02.DNA(Deoksiribonükleikasit)

03.Replikasyon

04.DNA Molekül Modelinin Denenmesi

05.Gen

06.RNA(Ribonükleikasit)

07.RNA Çeşitleri

08.Genden Proteine(Santral Dogma)

09.Genetik Şifre ve Protein Sentezi-1

10.Genetik Şifre ve Protein Sentezi-2

11.Protein Sentezi-Örnekler

12.Protein Sentezi-Notlar

13.Nükleik Asitler ve Protein Sentezi-Çıkmış Sınav Soruları

Kalıtım(Genetik)

– DERSDEO video başlıkları

01.Kalıtım(Genetik)

02.Kalıtım Problemlerinin Çözümünde Yararlanılan Olasılık Kuralları ve Mendel’in Çalışmaları

03.Bağımsız Genlerde Gamet Bulma

04.Bağlı Genlerde Gamet Bulma

05.Çaprazlamalar-Monohibrit Çaprazlama

06.Çaprazlamalar-Dihibrit Çaprazlama

07.Genotip Araştırma Metotları

08.Ekivalentik(Eksik Baskınlık) ve Kodominantlık(Eş Baskınlık)

09.Çok Allelli Kalıtım(Multipli Allel)

10.Kan Grubu Kalıtımı

11.Rh Uyuşmazlığı

12.Eşey Tayini

13.Eşeye Bağlı Kalıtım

14.Eşeye Bağlı Kalıtım-Örnekler

15.Kromozomal Ayrılmama

16.İnsanda Kalıtsal Hastalıklar

17.Mutasyon

18.Popülasyon Genetiği

19.Hardy Weinberg Kuralı’nı Etkileyen Faktörler

20.Popülasyon Genetiği-Örnekler

  1. Kalıtım-Çıkmış Sınav Soruları-1

22.Kalıtım-Çıkmış Sınav Soruları-2

Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği

– DERSDEO video başlıkları

01.Biyoteknoloji-Giriş

02.Gen Klonlama

03.DNA Aktarım Metotları

04.Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğinin Kullanıldığı Alanlar

05.Genetik Mühendisliği

06.Kök Hücre ve Klonlama

07.Biyoteknoloji-Çıkmış Sınav Soruları

Canlılarda Davranış

– DERSDEO video başlıkları

01.Tek Hücrelilerde Davranış

02.Hayvanlarda Davranış-1-Doğal Davranış

03.Hayvanlarda Davranış-2-Kazanılmış Davranış

04.Biyolojik Saat

05.Sosyeteler

06.Canlılarda Davranış-Çıkmış Sınav Soruları

Evrim

– DERSDEO video başlıkları

01.Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler.

02.Heterotrof Hipotezi

03.Lamarck’ın Evrimi Açıklayan Hipotezi

04.Darwin’in Evrimi Açıklayıcı Hipotezi ve Varyasyon Kavramı

05.Evrimleşmede Genel İlkeler ve Evrimi Destekleyen Kanıtlar

06.Bazı Ekolojik Genellemeler

07.Hayatın Başlangıcı ile İlgili Görüşler-Evrim-Çıkmış Sınav Soruları

Bitki Biyolojisi

– DERSDEO video başlıkları

01.Bitkisel Dokular

02.Sürgen(Meristem Doku)

03.Koruyucu Doku(Örtü)

04.Epidermisten Kökenlenen Yapılar-Salgı Hücreleri

05.Stomalar-Hidatod-Tüyler

06.Periderma(Mantar Doku)

07.Temel Doku-Parankima

08.Temel Doku-Sklerenkima ve Kollenkima

09.İletim Doku(Vasküler Sistem)

10.Bitkide Organlar-Kök

11.Bitkide Organlar-Gövde

12.Bitkide Organlar-Yaprak

13.Bitkide Taşıma Sistemi

14.Bitkilerde Suyun Taşınması

15.Floemde Taşıma

16.Bitkide Beslenme

17.Bitkilerde Besin Tuzlarının Alımında Görülen Özel Yapılar

18.Bitkide Büyüme-Giriş

19.Bitkide Büyüme-Bitkisel Hormonlar

20.Bitkide Hareket

21.Fotoperyodizm

22.Çiçeksiz Bitkilerde Üreme(Tohumsuz=Sporlu Bitkiler)

23.Çiçekli Bitkilerde Üreme(Tohumlularda)

24.Bitkide Erkek ve Dişi Organ

25.Tozlaşma ve Döllenme

26.Çimlenme

27.Bitki Biyolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-1

28.Bitki Biyolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-2

Hayvanlarda Üreme ve Gelişme

– DERSDEO video başlıkları

01.Hayvanlarda Eşeyli Üreme-Omurgasızlarda Üreme

02.Omurgalılarda Üreme

03.Sürüngen ve Kuş Yumurtasındaki Embriyonik Örtüler

04.Memelilerde ve İnsanda Üreme Sistemi-Dişi Üreme Sistemi

05.İnsanda Üreme-Erkekte Üreme

06.İnsanda Üreme-Dişide Üreme

07.Dişi Üreme Sisteminin Hormonal Kontrolü-Menstrüasyon Döngüsü

08.Hormonal Düzenleme

09.Gelişme ve Embriyonik Tabakalar

10.Embriyonik İndüksiyon

11.Hayvanlarda Üreme ve Gelişme-Çıkmış Sınav Soruları

Hayvansal Dokular

– DERSDEO video başlıkları

01.Epitel Doku-Örtü Epiteli

02.Epitel Doku-Salgı(Bez) Epiteli

03.Karma Bezler-Eşeysel Bezler-Duyu Epiteli

04.Bağ ve Destek Doku-Temel Bağ Doku

05.Bağ ve Destek Doku-Kıkırdak Doku

06.Bağ ve Destek Doku-Yağ Doku-Kemik Doku

07.Bağ ve Destek Doku-Kan Doku-Alyuvarlar

08.Bağ ve Destek Doku-Kan Doku-Akyuvalar

09.Kas Doku

10.Sinir Doku

Hayvanlarda Dolaşım Sistemi

– DERSDEO video başlıkları

01.Açık Dolaşım

02.Kapalı Kan Dolaşımı

03.Omurgalılarda Kapalı Dolaşım

04.İnsanda Dolaşım Sistemi

05.Kalbin Çalışması

06.Damar Tipleri

07.Starling Hipotezi

08.Kan Dolaşımı

09.Özel Damar Tipleri

10.Kanın Pıhtılaşması

11.Lenf Dolaşım Sistemi

12.Hayvanlarda Dolaşım Sistemi-Çıkmış Sınav Soruları

Bağışıklık Sistemi

– DERSDEO video başlıkları

01.Giriş

02.Özgül Bağışıklık

03.Bağışıklık Nasıl Kazanılır

04.Bağışıklık Elemanları

05.Bağışıklık Sistemi-Çıkmış Sınav Sorular

Solunum Sistemi

– DERSDEO video başlıkları

01.Solunum Sistemi-Giriş

02.Bitkilerde Gaz Değişimi

03.Hayvanlarda Solunum Sistemleri

04.Vücut Yüzeyi ya da Deri Solunumu

05.Solungaç Solunumu

06.Trake Solunumu

07.Akciğer Solunumu

08.Memelilerde Akciğer

09.Soluk Alıp Verme Mekanizması

10.Solunum Pigmentleri

11.Oksijen-Karbondioksitin Taşınması

12.Vurgun-Karbonmonoksit Zehirlenmesi

13.Solunum Sistemi-Çıkmış Sınav Soruları

Boşaltım Sistemi

– DERSDEO video başlıkları

01.Boşaltım Sistemi-Giriş

02.Bitkilerde Boşaltım

03.Evrimsel Gelişime Göre Boşaltım Yapıları

04.Omurgalılarda Boşaltım

05.İnsanlarda Boşaltım

06.Böbreklerin Yapısı

07.İnsan Böbreğinde İdrarın Oluşumu

08.Boşaltımda Rol Oynayan Hormonlar

09.Böbreğin Görevleri

10.Balıklarda Boşaltım

11.Boşaltım Sistemi-Çıkmış Sınav Soruları

Endokrin Sistem

– DERSDEO video başlıkları

01.Endokrin Sistem-Giriş

02.Böceklerde Hormonal Sistem

03.İnsanda Hormonlar

04.Hipotalamus

05.Hipofiz Bezi ve Epifiz Bezi

06.Tiroid Bezi ve Paratiroid Bezi

07.Timüs Bezi

08.Böbrek Üstü Bezleri

09.Karma Bezler-Pankreas ve Eşeysel Bezler

10.Bez Olmayan Ama Bez Gibi Davranan Organlar

11.Endokrin Sistem-Çıkmış Sınav Soruları

Destek ve Hareket Sistemi

– DERSDEO video başlıkları

01.Canlılarda İskelet Tipleri

02.İnsanlarda İskelet Sistemi

03.Kemik Çeşitleri

04.İnsanda İskeletin Bölümleri

05.Eklem Yapısı

06.İnsanda Kas Sistemi

07.Kasın Kasılma Mekanizması

08.Huxley’in Kayan İplikler Hipotezi

09.Çizgili Kaslarda Kasılmanın Kimyası

10.Çizgili Kaslarda Enerji İhtiyacının Karşılanması

11.Kas-İskelet İlişkisi

12.Destek ve Hareket Sistemi-Çıkmış Sınav Soruları

Sindirim Sistemi

– DERSDEO video başlıkları

 

01.Sindirim Sistemi-Giriş

02.Canlılarda Sindirim-Bitkilerde Sindirim

03.Canlılarda Sindirim-Omurgasız Hayvanlarda Sindirim

04.Canlılarda Sindirim-Omurgalı Hayvanlarda Sindirim

05.İnsanlarda Sindirim Sistemi-Ağız

06.Sindirim Organları-Yutak-Yemek Borusu-Mide

07.İnce Bağırsak ve Kalın Bağırsak

08.Pankreas ve Karaciğer

09.Besinlerin Sindirilmesi(Sonuç)

10.Besinlerin Emilimi

11.Sindirim Sistemi-Çıkmış Sınav Soruları

Sinir Sistemi ve Duyu Organları

– DERSDEO video başlıkları

01.Sinir Sistemi-Giriş

02.Uyarının Alınması ve Taşınması

03.İmpulsun Bir Nörondan Başka Bir Nörona İletilmesi

04.Nöron Tipleri

05.Canlılardaki Sinir Sistemi

06.İnsanda Sinir Sistemi-Ön Beyin

07.İnsanda Sinir Sistemi-Ara Beyin ve Orta Beyin

08.İnsanda Sinir Sistemi-Arka Beyin ve Omurilik

09.Çevresel Sinir Sistemi

10.Göz ve Görme Duyusu

11.Görme Kusurları

12.Kulak ve İşitme Duyusu

13.Burun,Dil,Deri

14.Sinir Sistemi-Çıkmış Sınav Soruları

  • *Tüm dersleri UDEMY‘ den 20TL’ den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca YOUTUBE kanalımızda istediğiniz dersin oynatma listesini takip edebilirsiniz. (YOUTUBE kanalında zamanla tüm konu başlıkları yüklenmiş olacaktır)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gereklidir

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close