TYT-AYT TARİH Konu Başlıkları

10032 Görüntülenme

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumu TYT ( Temel Yeterlilik Testi)  ve 2. Oturumu olan  AYT (Alan Yeterlilik Testi) içerisindeki TARİH konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu başlıkları yanındaki + butonuna tıkladığınızda DERSDEO’nun sizin için konuyu kaç videoda anlattığını görebilirsiniz. Bu videoların tümü UDEMY hesabımızda…

Dersdeo UDEMY hesabında ve DERSDEO YOUTUBE kanalında , Tarih başlığı altında ÖSYM’nin her yıl 5 soru TYT ve 10 soru AYT için konu anlatımlarını ve soru çözümlerini bulabilirsiniz.

YOUTUBE ÖRNEK DERS:

 Youtube kanalımıza abone oldunuz mu?

TYT-AYT TARİH Konu Başlıkları

Tarih Bilimine Giriş

– DERSDEO video başlıkları

01.Tarih Biliminin Özellikleri

02.Tarih Biliminin Yöntemi

03.Tarih Çeşitleri

04.Tarihe Yardımcı Bilimler

05.Takvim-Zaman

06.Tarih Öncesi Çağlar-Yontma Taş Devri ve Orta Taş Devri

07.Tarih Öncesi Çağlar-Cilalı Taş Devri

08.Tarih Öncesi Çağlar-Maden Devri

09.Tarih Öncesi Çağların Özellikleri

İlkçağ Uygarlıkları

– DERSDEO video başlıkları

01.Mezopotamya Uygarlıkları-Sümerler,Akadlar,Elamlar

02.Mezopotamya Uygarlıkları-Babiller(Amurrular),Asurlular

03.Orta Asya Uygarlığı

04.Mısır Uygarlığı

05.İran Uygarlığı

06.Anadolu Uygarlıkları-Hititler,Frigler

07.Anadolu Uygarlıkları-Lidyalılar,İyonlar,Urartular

08.Doğu Akdeniz Uygarlıkları-Fenikeliler,İbraniler

09.Ege Uygarlıkları-Yunan,Girit,Miken

10.Makedonya Krallığı

11.Hint ve Çin Uygarlıkları

12.Roma İmparatorluğu

13.Tarih Bilimine Giriş-İlk Çağ Uygarlıkları-Çıkmış Sınav Soruları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

– DERSDEO video başlıkları

01.Orta Asya’dan Göçün Sebepleri

02.Asya Hun Devleti

03.Avrupa Hun Devleti

04.Göktürk Devleti,II.Göktürk(Kutluk)Devleti

05.Uygur Devleti

06.Kültür ve Medeniyet

07.Din ve İnanış,Yaşam Tarzı,Ekonomi,Hukuk,Ordu

08.Yazı,Dil ve Edebiyat

09.İslamiyet Öncesi Diğer Türk Toplulukları

10.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-Kavramlar

11.İslamiyet Öncesi Türk Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları

İslam Tarihi ve Medeniyeti

– DERSDEO video başlıkları

01.Hz.Muhammed Öncesi Dönem

02.Hz. Muhammed Dönemi

03.Dört Halife Dönemi-Hz.Ebubekir

04.Dört Halife Dönemi-Hz.Ömer

05.Dört Halife Dönemi-Hz. Osman ve Hz. Ali

06.Emeviler Dönemi

07.Abbasiler Dönemi

08.İspanya’da Kurulan İslam Devletleri

09.İslam Kültür ve Medeniyeti

Türk-İslam Tarihi

– DERSDEO video başlıkları

01.Türk İslam Tarihi-Giriş

02.Karahanlılar

03.Gazneliler

04.Büyük Selçuklu Devleti-1

05.Büyük Selçuklu Devleti-2

06.Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri

07.Yakın Doğu’da Kurulan Diğer Devletler-Moğol İmparatorluğu

08.Yakın Doğu’da Kurulan Diğer Devletler

09.Devlet Yönetimi

10.Ordu,Toprak

11.Hukuk,Ekonomi

12.Yazı,Dil ve Edebiyat

13.Türk İslam Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları

Türkiye Tarihi

– DERSDEO video başlıkları

01.Türkiye Tarihi-Giriş

02.Anadolu Selçuklu Devleti-Kuruluş Dönemi

03.Anadolu Selçuklu Devleti-Yükselme Dönemi

04.Anadolu Selçuklu Devleti-Yıkılış Dönemi

05.Türkiye Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları

Avrupa Tarihi

– DERSDEO video başlıkları

 1. Ortaçağ Tarihi

01.Dönemin Genel Özellikleri

02.Kilise ve Papalık

03.Haçlı Seferleri’nin Sebepleri

04.Haçlı Seferleri

05.Yüzyıl Savaşları(1337-1453)

06.Ortaçağ Avrupa Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Yeniçağ Tarihi

01.Coğrafi Keşifler

02.Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

03.Rönesans(Yeniden Doğuş)

04.Reform Hareketleri

05.Yedi Yıl Savaşları

06.Yeniçağ Avrupa Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Yakınçağ Tarihi

01.Fransız İhtilali

02.Viyana Kongresi(1815)

03.1830 İhtilalleri

04.Sanayi Devrimi

05.1848 İhtilalleri

06.Yakınçağ Avrupa Tarihi-Çıkmış Sınav Soruları

Osmanlı Tarihi

– DERSDEO video başlıkları

 1. Kuruluş Dönemi

01.Osmanlı Devleti Kuruluş Devri

02.Osmanlı Kurulurken Anadolu’nun Durumu

03.14.yy. Başlarında Yakın ve Doğu Avrupa

04.Bizans İmparatorluğu

05.Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler

06.İkinci Anadolu Beylikleri

07.Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

08.Kuruluş Dönemi Padişahları-Osman Bey

09.Kuruluş Dönemi Padişahları-Orhan Bey

10.Kuruluş Dönemi Padişahları-1.Murat(Hüdavendigar)

11.Kuruluş Dönemi Padişahları-1.Bayezid(Yıldırım)

12.Kuruluş Dönemi Padişahları-1.Mehmet(Çelebi)

13.Kuruluş Dönemi Padişahları-II.Murat

 1. Yükselme Dönemi

01.İstanbul’un Fethi

02.Fatih Sultan Mehmet Döneminin Diğer Önemli Olayları

 1. II.Bayezit Dönemi

04.Yavuz Sultan Selim Dönemi

05.Kanuni Sultan Süleyman Dönemi-İç İsyanlar,Fetihler

06.Kanuni Sultan Süleyman Dönemi-Osmanlı-İran Mücadelesi

07.Kanuni Sultan Süleyman Dönemi-Deniz Seferleri

08.Sokullu Dönemi

09.Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Duraklama Dönemi

01.Dönemin Genel Özellikleri

02.Duraklamanın Sebepleri

03.17. yy. İç İsyanları-İstanbul İsyanları

04.17. yy. İç İsyanları-Celali İsyanları, Eyalet İsyanları

05.Duraklama Dönemi Islahatları

06.Duraklama Dönemi Siyasi Gelişmeleri-Osmanlı-İran Mücadelesi

07.Duraklama Dönemi Siyasi Gelişmeleri-Osmanlı-Lehistan Mücadelesi

08.Duraklama Dönemi Siyasi Gelişmeleri-Osmanlı-Venedik Mücadelesi

09.Duraklama Dönemi Siyasi Gelişmeleri-Osmanlı-Rusya Mücadelesi

10.Duraklama Dönemi Siyasi Gelişmeleri-Osmanlı-Avusturya Mücadelesi

11.Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Gerileme Dönemi

01.Dönemin Genel Özellikleri

02.Osmanlı-İran Mücadelesi

03.1736-1739 Osmanlı-Rusya+Avusturya Savaşları

04.1768-1774 Osmanlı-Rusya Savaşı

05.1787-1791 Osmanlı-Rusya+Avusturya

06.1798-1801 Osmanlı- Fransa Savaşları

07.18.yy.Islahatları-1

08.18.yy.Islahatları-2

09.Osmanlı Devleti-Gerileme Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Dağılma Dönemi

01.Dağılmanın Sebepleri

02.19.yy.Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri-Sened-i İttifak

03.19.yy.Demokratikleşme Hareketleri-Tanzimat Fermanı

04.19.yy.Demokratikleşme Hareketleri-Islahat Fermanı

05.19.yy.Demokratikleşme Hareketleri-1. ve 2. Meşrutiyet

06.Sırp İsyanı

07.Yunan İsyanı

08.Mısır Sorunu-Kavalalı İsyanı

09.Mısır Sorunu-Yapılan Antlaşmalar

10.Kırım Savaşı

11.Balkan Bunalımı

12.1877-1878 Osmanlı-Rusya Savaşı(93)Harbi

13.Ayastefenos(Yeşilköy) ve Berlin Antlaşması

14.1897 Dömeke Meydan Savaşı

15.19.yy.Dağılma Dönemi Islahatları-II.Mahmut Dönemi-Askeri Alanda Yapılan Islahatlar

16.19.yy.Dağılma Dönemi Islahatları-II.Mahmut Dönemi-Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar

17.19.yy.Dağılma Dönemi Islahatları-II.Mahmut Dönemi-Eğitim,Kültür ve Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

18.19.yy.Dağılma Dönemi Islahatları-Abdülmecit Dönemi Islahatları

19.19.yy.Dağılma Dönemi Islahatları-Abdülaziz ve 2. Abdülhamit  Dönemi Islahatları

20.Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları-1

21.Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları-2

 1. Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

01.Devlet Yönetimi-Merkez Teşkilatı

02.Devlet Yönetimi-Divan-ı Hümayun

03.Devlet Yönetimi-Taşra Teşkilatı

04.Askeri Teşkilat

05.Toprak Sistemi

06.Ekonomi-Maliye

07.Adalet Teşkilatı

08.Eğitim ve Bilim

09.Sanat

10.Osmanlı Devleti-Kültür ve Medeniyet-Çıkmış Sınav Soruları-1

11.Osmanlı Devleti-Kültür ve Medeniyet-Çıkmış Sınav Soruları-2

XX. yy. ‘da Osmanlı İmparatorluğu

– DERSDEO video başlıkları

01.Dönemin Düşünce Akımları

02.Dönemin Önemli olayları – 1

03.Dönemin Önemli Olayları-2

04.Dönemin Önemli Olayları-3

05.20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu-Çıkmış Sınav Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

– DERSDEO video başlıkları

 1. yy. Başlarında Dünya

01.1.Dünya Savaşı

02.Ortadoğuda Manda Yönetimlerinin Kurulması

03.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

04.Basmacı Hareketi

05.Japonya ve Meiji Restorasyonu

06.1929 Dünya Ekonomik Buhranı

07.Barışın Sürekliliğini Sağlama Çabaları

08.Totaliter Rejimlerin Kurulması

09.İki Savaş Dönemi Arasında Dünyada Meydana Gelen Gelişmeler

10.Atatürk Dönemi Dış Politikası

 1. Dünya Savaşı

01.II.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler

02.Mihver Devletleri-Müttefik Devletleri

03.Almanya-SSCB İttifakı

04.Savaş Yılı

05.Avrupa Cephesi

06.Kuzey Afrika Cephesi

07.Pasifik Cephesi

08.Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi

09.Pasifik’te Savaşın Sona Ermesi

10.Savaşı Sona Erdiren Konferanslar

11.Savaşın Etkileri

12.Savaş Yıllarında Türkiye

13.Savaş Yıllarında Türkiye’de Dış Politika

 1. Soğuk Savaş Dönemi

01.Soğuk Savaş

02.Doğu Bloğu

03.Batı Bloğu

04.İsrail’in Kuruluşu

05.Uzakdoğu

06.Bağlantısızlar Hareketi ve Bandung Konferansı

07.Balkan Paktı

08.Bağdat Paktı

09.Afrika’daki Gelişmeler

10.Türkiye’de Hayat

11.Soğuk Savaş Döneminde Dünya

 1. Yumuşama Dönemi

01.Yumuşama Dönemi’nin Başlangıcı

02.Küba Krizi

03.Vietnam Savaşı

04.Keşmir Sorunu

05.SSCB’nin Afganistan’ı İşgali

06.Bağlantısızlar Hareketi ve Bandung Konferansı

07.Arap-İsrail Savaşları

08.OPEC(Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

09.Türkiye Cumhuriyeti-Yunanistan İlişkileri

10.Kıbrıs Meselesi

11.Ege Adaları Sorunu

12.Ermeni İddiaları

13.Türkiye’de Siyaset(1960-1983)

14.Türkiye’de Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hayat

 1. Küreselleşen Dünya

01.SSCB’de Politika Değişiklikleri

02.Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Dağılması

03.SSCB’nin Dağılmasıyla Oluşan Dünya Güçler Dengesi

04.Türk Cumhuriyetleri

05.BDT(Bağımsız Devletler Topluluğu)

06.TİKA(Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)

07.AET’den AB’ye

08.Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar

09.Arnavutluk’ta Demokratikleşme

10.Körfez Savaşları

11.Filistin Sorunu

12.Afganistan

13.Ortadoğu’da Su Sorunu

14.Dünyadaki Gelişmeler

15.Türk Dış Politikası

16.’80 Sonrası Türkiye

17.Küresel Sorunlar

1.Dünya Savaşı-Mondros Ateşkes Antlaşması

– DERSDEO video başlıkları

01.1.Dünya Savaşı-Giriş

02.Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler

03.Gizli Antlaşmalar

04.ABD’nin Savaşa Girmesi

05.Osmanlı Devleti’nin Savaştan Çekilme Sebepleri

06.1.Dünya Savaşı’nın Sonuçları

07.Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol Raporu

08.1.Dünya Savaşı-Çıkmış Sınav Soruları

09.Mondros Ateşkes Antlaşması-Çıkmış Sınav Soruları

Cemiyetler

– DERSDEO video başlıkları

01.Yararlı Cemiyetler

02.Zararlı Cemiyetler

Kurtuluş Savaşı

– DERSDEO video başlıkları

 1. Hazırlık Dönemi

01.Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelişi ve Faaliyetleri

02.Havza Genelgesi

03.Amasya Genelgesi

04.Erzurum Kongresi

05.Balıkesir-Alaşehir-Sivas Kongreleri

06.Amasya Görüşmeleri

07.Misak-ı Milli Kararları

08.Kurtuluş Savaşı-Hazırlık Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları-1

09.Kurtuluş Savaşı-Hazırlık Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları-2

10.Kurtuluş Savaşı-Hazırlık Dönemi-Çıkmış Sınav Soruları-3

 1. TBMM Dönemi

01.1.TBMM’nin Açılışı

02.TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar

03.Sevr Antlaşması

04.1.TBMM Dönemi-İsyanlar Çıkmış Sınav Soruları-1

05.1.TBMM Dönemi-İsyanlar Çıkmış Sınav Soruları-2

 1. Cepheler

01.Doğu Cephesi

02.Güney Cephesi

03.Batı Cephesi

04.İkinci İnönü Muharebesi

05.Sakarya Meydan Muharebesi

06.Mudanya Ateşkes Antlaşması

07.Kurtuluş Savaşı-Cepheler-Çıkmış Sınav Soruları-1

08.Kurtuluş Savaşı-Cepheler-Çıkmış Sınav Soruları-2

Lozan Barış Antlaşması

– DERSDEO video başlıkları

01.Lozan Barış Antlaşması

02.Lozan Barış Antlaşması-Çımış Sınav Soruları-1

03.Lozan Barış Antlaşması-Çımış Sınav Soruları-2

Cumhuriyet Dönemi

– DERSDEO video başlıkları

 1. TBMM’nin Açılması ve Cumhuriyet’in İlanı

2.TBMM’nin Açılması ve Cumhuriyetin İlanı

 1. Çok Partili Rejim Denemeleri

Çok Partili Rejim Denemeleri

 1. İnkılaplar

01.Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar

02.Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

03.Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

04.Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

05.Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar

06.İnkılaplar-Çıkmış Sınav Soruları

 1. İlkeler

01.Cumhuriyetçilik

02.Milliyetçilik

03.Halkçılık

04.Laiklik

05.Devletçilik

06.İnkılapçılık

07.Bütünleyici İlkeler

08.Atatürk İlkeleri-Çıkmış Sınav Soruları-1

09.Atatürk İlkeleri-Çıkmış Sınav Soruları-2

10.Atatürk İlkeleri-Çıkmış Sınav Soruları-3

 1. Atatürk Dönemi’nde Dış Politika

01.1923-1930 Dönemi

02.1930-1938 Dönemi

03.Atatürk Dönemi’nde Dış Politika-Çıkmış Sınav Soruları

 • *Tüm dersleri UDEMY‘ den 20TL’ den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca YOUTUBE kanalımızda istediğiniz dersin oynatma listesini takip edebilirsiniz. (YOUTUBE kanalında zamanla tüm konu başlıkları yüklenmiş olacaktır)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gereklidir

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close