TYT TÜRKÇE Konu Başlıkları

19620 Görüntülenme

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumu TYT ( Temel Yeterlilik Testi) içerisindeki TÜRKÇE konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu başlıkları yanındaki + butonuna tıkladığınızda DERSDEO’nun sizin için konuyu kaç videoda anlattığını görebilirsiniz. Bu videoların tümü UDEMY hesabımızda…

Dersdeo UDEMY hesabında (Dil ve Anlatım Bölüm 1, Dil ve Anlatım Bölüm 2, 1000 Türkçe Soru Çözümü)  ve DERSDEO YOUTUBE kanalında , DİL ve ANLATIM başlığı altında ÖSYM’nin her yıl  32-33 soru anlam bilgisi, 7-8 soru ise dil bilgisi sorusu sorduğu TYT Türkçe konu anlatımlarını ve soru çözümlerini bulabilirsiniz.

YOUTUBE ÖRNEK DERS:

 Youtube kanalımıza abone oldunuz mu?

TYT Türkçe Konu Başlıkları

Sözcükte Anlam

– DERSDEO video başlıkları

01.Somut ve Soyut Sözcükler

02.Kelime Anlamı Bakımından Sözcükler

03.Gerçek ve Mecaz Anlamlar-Örnekler-1

04.Gerçek ve Mecaz Anlamlar-Örnekler-2

05.Terim Anlamlı Sözcükler

06.Benzetme

07.Mecaz-ı Mürsel (Ad Aktarması)

08.Kişileştirme

09.Deyim Aktarmaları-1

10.Deyim Aktarmaları-2

11.Dolaylama

12.Sözcükler Arası İlişkiler-1

13.Sözcükler Arası İlişkiler-2

14.Sözcükte Anlam-Çıkmış Sınav Soruları-1

15.Sözcükte Anlam-Çıkmış Sınav Soruları-2

16.Sözcükte Anlam-Çıkmış Sınav Soruları-3

Deyim ve Atasözü

– DERSDEO video başlıkları

01. Deyimler ve Atasözleri

Cümlede Anlam

– DERSDEO video başlıkları

01.Nesnel ve Öznel Anlatım

02.Doğrudan ve Dolaylı Anlatım

03.Olumlu ve Olumsuz Eleştiri

04.Cümleyi Oluşturan Yargılar

05.Gerekçesi Verilmiş Yargılar ve Açıklamalı Cümleler

06.İçerik ve Üslup

07.Anlamları Bakımından Cümleler-1

08.Anlamları Bakımından Cümleler-2

09.Anlamları Bakımından Cümleler-3

10.Anlamları Bakımından Cümleler-4

11.Cümlede Anlatım Özellikleri

12.Kesin Çıkarılabilecek Yargı

13.Yakın Anlamlı Cümleler-Örnekler

14.Cümlede Anlam-Örnekler-1

15.Cümlede Anlam-Örnekler-2

Paragrafta Anlam

– DERSDEO video başlıkları

01.Paragraf-Giriş

02.Paragrafta Yapı-Örnekler

03.Paragrafta Konu ve Ana Düşünce-Örnekler-1

04.Paragrafta Konu ve Ana Düşünce-Örnekler-2

05.Paragrafta Yardımcı Düşünce-Örnekler-1

06.Paragrafta Yardımcı Düşünce-Örnekler-2

07.Paragrafta Yardımcı Düşünce-Örnekler-3

08.Düşüncenin Akışını Bozan Cümle-Örnekler-1

09.Düşüncenin Akışını Bozan Cümle-Örnekler-2

10.Paragrafı Bölme-Örnekler-1

11.Paragrafı Bölme-Örnekler-2

12.Paragrafta Yer Değiştirme Örnekler-1

13.Paragrafta Yer Değiştirme-Örnekler-2

14.Paragraf Oluşturma-Örnekler

Ses Bilgisi

– DERSDEO video başlıkları

01.Büyük Ünlü Uyumu

02.Küçük Ünlü Uyumu

03.Ünlü Düşmesi

04.Ünlü Daralması

05.Ünlü Türemesi

06.Kökte Ünlü Değişimi

07.Ünsüz Harfler

08.Sert Sessizlerle İlgili Ses Olayları

09.Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)

10.Ünsüz Düşmesi

11.Ünsüz Türemesi

12.Kaynaştırma Ünsüzleri

13.Gerileyici Benzeşme (N-B Çatışması)

14.Ulama

15.Göçüşme

Yazım Kuralları

– DERSDEO video başlıkları

01.Büyük Harflerin Kullanımı-1

02.Büyük Harflerin Kullanımı-2

03.Büyük Harflerin Kullanımı-3

04.Sayıların Yazılışı

05.Kısaltmaların Yazılışı

06.Ek Eylemin Yazımı

07.da de’nin Yazılışı

08.Bağlaç Olan ki ve ile’nin Yazımı

09.Soru Eki mı, mi, mu, mü’nün Yazılışı

10.İkilemelerin Yazımı

11.Pekiştirmeli Sözcüklerin Yazımı

12.Birleşik Kelimelerin Yazılışı-1

13.Birleşik Kelimelerin Yazılışı-2

14.Satır Sonuna Sığmayan Kelimelerin Yazımı

15.Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları

16.Yazımı Karıştırılan Sözcükler

17.Yazım Kuralları-Örnekler-1

18.Yazım Kuralları-Örnekler-2

Noktalama İşaretleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Nokta

02.Virgül-1

03.Virgül-2

04.Noktalı Virgül

05.İki Nokta

06.Üç Nokta

07.Tırnak İşareti

08.Yay Ayraç

09.Kesme İşareti

10.Kısa Çizgi

Sözcükte Yapı

– DERSDEO video başlıkları

01.Kök Bilgisi

02.Köklerle İlgili Özel Durumlar

03.Kök Bilgisi-Örnekler

04.Yapım Ekleri

05.Yapım Ekleri-Örnekler

06.Çekim Ekleri

07.İsmin Hal Ekleri

08.İyelik Ekleri

09.Ek Fiil

10.Tamlayan Eki

11.Çoğul Ekleri ve İlgi Zamiri

12.Fiil Çekim Ekleri

13.Çekim Ekleri-Örnekler-1

14.Çekim Ekleri-Örnekler-2

15.Yapı Bakımından Sözcükler-Basit ve Türemiş Sözcükler

16.Yapı Bakımından Sözcükler-Birleşik Sözcükler

Sözcük Türleri

– DERSDEO video başlıkları

 1. İsimler

01.İsimler-Giriş

02.Varlıklara Verilişlerine Göre İsimler

03.Maddelerine Göre İsimler

04.Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

05.İsmin Halleri

06.İsim Tamlamaları

07.Belirtisiz İsim Tamlamaları

08.Belirtili İsim Tamlaması

09.Tamlayanı-Tamlananı ve Tamlayan Eki Düşmüş İsim Tamlamaları

10.Belirtili İsim Tamlamasının Özellikleri

11.Takısız İsim Tamlaması

12.Zincirleme İsim Tamlaması

13.İsimler-Çıkmış Sınav Soruları-1

14.İsimler-Çıkmış Sınav Soruları-2

 1. Sıfatlar

01.Sıfatların Genel Özellikleri

02.Niteleme Sıfatları

03.Belirtme Sıfatları-İşaret Sıfatları

04.Belirtme Sıfatları-Belgisiz Sıfatlar.

05.Belirtme Sıfatları-Sayı Sıfatları

06.Soru Sıfatları

07.Unvan-Küçültme-Pekiştirme Sıfatları

08.Yapı Bakımından Sıfatlar-Basit ve Türemiş Sıfatlar

09.Yapı Bakımından Sıfatlar-Birleşik Sıfatlar

10.Sıfatlar-Çıkmış Sınav Soruları-1

11.Sıfatlar-Çıkmış Sınav Soruları-2

12.Sıfatlar-Çıkmış Sınav Soruları-3

 1. Zamirler

01.Zamirlerin Genel Özellikleri

02.Sözcük Biçiminde Zamirler-Şahıs Zamirleri

03.Sözcük Biçiminde Zamirler-Dönüşlülük Zamiri

04.Sözcük Biçiminde Zamirler-İşaret Zamirleri

05.Sözcük Biçiminde Zamirler-Belgisiz Zamirler

06.Sözcük Biçiminde Zamirler-Soru Zamirleri

07.Ek Biçiminde Zamirler

08.Zamirler-Çıkmış Sınav Soruları-1

09.Zamirler-Çıkmış Sınav Soruları-2

 1. Zarflar

01.Zarfların Genel Özellikleri

02.Durum Zarfları

03.Zaman Zarfları

04.Yer-Yön Zarfları

05.Azlık-Çokluk(Miktar)  Zarfları

06.Soru Zarfları

07.Zarflar-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Edatlar

01.Edatların Genel Özellikleri

02.Edatların Görevleri

03.Edatlar-Örnekler-1

04.Edat-Örnekler-2

05.Edatlar-Örnekler-3

06.Edatlar-Örnekler-4

 1. Bağlaçlar

01.Bağlaçlar-Giriş

02.Bağlaçlar-Örnekler-1

03.Bağlaçlar-Örnekler-2

04.Bağlaçlar-Örnekler-3

05.Bağlaçların Anlamsal Farklılıkları

06.Edatlar ve Bağlaçlar-Çıkmış Sınav Soruları-1

07.Edatlar ve Bağlaçlar-Çıkmış Sınav Soruları-2

Fiil, Ek Fiil, Fiilimsi

– DERSDEO video başlıkları

 1. Fiilde Kip ve Anlam

01.Fiiler-Giriş

02.Kelime Anlamı Bakımından Fiiller

03.Kip Bakımından Fiiller

04.Haber Kipleri

05.Dilek (Şart) Kipi

06.Eylemde Kişi

07.Fiiller-Örnekler

08.Kipte Anlam Kayması

09.Fiilde Kip ve Anlam-Örnekler-1

10.Fiilde Kip ve Anlam-Örnekler-2

 1. Ek Fiil

01.Ek Fiil-Giriş

02.1.Görevi-İsim Soylu Sözcükleri Yüklem Yapmak

03.2.Görevi-Basit Zamanlı Fiilleri Birleşik Zamanlı Fiil Yapmak

04.Ek Fiilin Rivayeti

05.Ek Fiilin Şartı

06.Ek Fiilin Geniş Zamanı

07.Ek Fiil-Örnekler-1

08.Ek Fiil-Örnekler-2

09.Ek Fiil-Örnekler-3

 1. Fiilde Yapı

01.Fiilde Yapı-Tanımlar

02.Basit ve Türemiş Fiiller

03.Birleşik Fiiller-Yardımcı Eylemle Oluşmuş Birleşik Fiiller

04.Birleşik Fiiller-Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

05.Birleşik Fiiller-Kurallı Birleşik Fiiller

06.Fiilde Yapı-Örnekler-1

07.Fiilde Yapı-Örnekler-2

08.Fiilde Yapı-Örnekler-3

09.Fiilde Yapı-Örnekler-4

 1. Fiilimsiler

01.Fiilimsiler-Giriş

02.İsim Fiiller

03.İsim Fiiller-Örnekler

04.İsim Fiiller-Özel Durumlar

05.Sıfat Fiiller

06.Sıfat Fiiller-Örnekler

07.Sıfat Fiiller-Özel Durumlar-1

08.Sıfat Fiiller-Özel Durumlar-2

09.Zarf Fiiller-Bağlama Zarf Fiili

10.Zarf Fiiller-Durum Zarf Fiili

11.Zarf Fiiller-Zaman Zarf Fiilleri

12.Zarf Fiiller-Örnekler

13.Fiilimsiler-Örnekler-1

14.Fiilimsiler-Örnekler-2

Cümle Türleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Cümle Türleri-Yüklemine Göre Cümleler

02.Yüklemin Yerine Göre Cümleler

03.Anlamına Göre Cümleler

04.Soru Cümlesi

05.Yapısına Göre Cümleler

06.İç İçe Birleşik Cümleler

07.Mi’li Birleşik Cümle

08.Koşullu Birleşik Cümle

09.İlgi Cümlesi

10.Basit Cümle

11.Sıralı Cümle

12.Bağımlı Sıralı ve Bağımsız Sıralı Cümleler-Karma Örnekler

13.Bağlı Sıralı Cümle

14.Cümle Türleri-Çıkmış Sınav Soruları-1

15.Cümle Türleri-Çıkmış Sınav Soruları-2

Cümlenin Ögeleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Yüklem

02.Yüklem-Örnekler

03.Özne

04.Özne-Örnekler

05.Nesne0

06.Nesne-Örnekler

07.Dolaylı Tümleç

08.Dolaylı Tümleç-Örnekler

09.Zarf Tümleci

10.Edat Tümleci

11.Ögeleri Buldurmaya Yönelik Sorular

Anlatım Bozukluğu

– DERSDEO video başlıkları

01.Özne Eksikliği

02.Özne Yüklem Uyumu.

03.Nesne Eksiklliği

04.Dolaylı Tümleç Eksikliği

05.Zarf Tümleci Eksikliği

06.Yüklem Eksikliği

07.Yardımcı Eylem ve Ek Eylem Eksikliği

08.Çatı Uyuşmazlığı

09.Tamlamalar ile İlgili Anlatım Bozuklukları

10.Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları-Örnekler-1

11.Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları-Örnekler-2

 • *Tüm dersleri UDEMY‘ den 20TL’ den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca YOUTUBE kanalımızda istediğiniz dersin oynatma listesini takip edebilirsiniz. (YOUTUBE kanalında zamanla tüm konu başlıkları yüklenmiş olacaktır)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gereklidir

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close