TYT-AYT FELSEFE GRUBU Konu Başlıkları

16102 Görüntülenme

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumu TYT ( Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) içerisindeki FELSEFE GRUBU (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu başlıkları yanındaki + butonuna tıkladığınızda DERSDEO’nun sizin için konuyu kaç videoda anlattığını görebilirsiniz. Bu videoların tümü UDEMY hesabımızda…

Dersdeo UDEMY hesabında ve DERSDEO YOUTUBE kanalında , FELSEFE, PSİKOLOJİ, SOSYOLOJİ, MANTIK başlıkları altında ÖSYM’nin her yıl  5 soru sorduğu TYT ve AYT sınavında sorduğu 12 soru Felsefe Grubu için konu anlatımlarını ve soru çözümlerini bulabilirsiniz.

YOUTUBE ÖRNEK DERS:

 Youtube kanalımıza abone oldunuz mu?

TYT-AYT FELSEFE GRUBU Konu Başlıkları

FELSEFE

Felsefeye Giriş

– DERSDEO video başlıkları

01.Felsefenin Ortaya Çıkışı

02.Felsefenin Soruları ve Alanları

03.Felsefeye Giriş-Çıkmış Sınav Soruları

Bilgi ve Bilgi Türleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilgi Türleri-1

02.Bilimsel Bilgi

03.Felsefi Bilgi

04.Bilgi ve Bilgi Türleri-Çıkmış Sınav Soruları

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilgi Felsefesi(Epistemoloji)

02.Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri

03.Doğru Bilginin Kaynağı

04.Empirizm (Deneycilik)

05.Kritisizm (Eleştiricilik)

06.Pozitivizm (Olguculuk)

07.Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)-Çıkmış Sınav Soruları

Bilim Felsefesi

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilim Felsefesi-Giriş

02.Bilime Farklı Yaklaşımlar

03.Bilim Felsefesi-Çıkmış Sınav Soruları-1

04.Bilim Felsefesi-Çıkmış Sınav Soruları-2

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

– DERSDEO video başlıkları

01.Varlık Felsefesi(Ontoloji)-Giriş

02.Varlık Felsefesinin Temel Problemleri

03.Varlığı Kabul Edilen Felsefe Öğretileri

04.Varlık İdeadır

05.Varlık Maddedir

06.Varlık ile ilgili Diğer Düşünceler

07.Varlık Felsefesi(Ontoloji)-Çıkmış Sınav Soruları

Ahlak Felsefesi (Etik)

– DERSDEO video başlıkları

01.Ahlak Felsefesi(Etik)-Giriş

02.Evrensel Bir Ahlak Yasası Var mıdır

03.Evrensel Ahlak Yasasısının Varlığını Kabul Edenler

04.Ahlak Felsefes(Etik)-Çıkmış Sınav Soruları

Siyaset Felsefesi

– DERSDEO video başlıkları

01.Siyaset Felsefesi.

02.Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri

03.İdeal Bir Devlet-Toplum Düzeni Mümkün müdür

04.Ütopyalar

05.Siyaset Felsefesi-Çıkmış Sınav Soruları

Sanat Felsefesi (Estetik)

– DERSDEO video başlıkları

01.Sanat Kuramları

02.Çıkmış Sınav Soruları

03.Ortak Estetik Yargılar Var mıdır

Din Felsefesi

– DERSDEO video başlıkları

01.Din Felsefesi

02.Tanrının Varlığına İlişkin Yaklaşımlar

PSİKOLOJİ

Psikolojiye Giriş

– DERSDEO video başlıkları

 1. Psikolojinin Alanı

01.Psikolojinin Alanı

02.Davranışı Neler Etkiler

03.Psikolojinin Alanı-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Psikolojinin Çalışma Alanları

01.Psikolojinin Çalışma Alanları

02.Psikolojinin Çalışma Alanları-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Psikolojinin Yöntemleri

01.Betimsel Yöntemler

02.Deneysel Yöntem

03.İstatistiksel Yöntem

04.Psikolojinin Yöntemleri-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Psikolojide Ekoller

01.Psikolojide Ekoller-1

02.Psikolojide Ekoller-2

03.Psikolojide Ekoller-Çıkmış Sınav Soruları

Organizma ve Çevre (Duyum ve Algı)

– DERSDEO video başlıkları

01.Duyum

02.Uyarılma Düzeyleri

03.Algı

04.Algı Yanılmaları

05.Güdü-Güdülenme(Motiv-Motivasyon)

06.Organizma ve Çevre-Çıkmış Sınav Soruları-1

07.Organizma ve Çevre-Çıkmış Sınav Soruları-2

08.Organizma ve Çevre Çıkmış Sınav Soruları-3

Bireysel Farklılıklar

– DERSDEO video başlıkları

01.Kişilik

02.Zeka

03.Düşünme,Tutum ve Yetenek

04.Bireysel Farklılıklar-Çıkmış Sınav Soruları

Davranışta Sosyal Etkiler

– DERSDEO video başlıkları

01.Davranışta Sosyal Etkiler

02.Davranışta Sosyal Etkiler-Çıkmış Sınav Soruları

Bilinç ve Dikkat

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilinç ve Dikkat

02.Bilinç ve Dikkat-Çıkmış Sınav Soruları

Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu

– DERSDEO video başlıkları

01.Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu

Öğrenme Psikolojisi

– DERSDEO video başlıkları

01.Öğrenme Psikolojisi-Giriş

02.Öğrenme Türleri

03.Koşullanma Yoluyla Öğrenme

04.Öğrenme Psikolojisi-Edimsel Koşullanma

05.Öğrenme Psikolojisi-Koşullanma ile ilgili Kavramlar

06.Öğrenme Psikolojisi-Kl.Koş.ileEdim.Koş.Ara.Fark

07.Koşullanma ile ilgili Kavramlar-2

08.Hatırlatma-Unutma

09.Öğrenme Psikolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-1

10.Öğrenme Psikolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-2

11.Öğrenme Psikolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-3

Ruh Sağlığı

– DERSDEO video başlıkları

01.Heyecan,Engelleme,Çatışma

02.Savunma Mekanizmaları

03.Akıl Hastalıkları

04.Ruh Sağlığı-Çıkmış Sınav Soruları-1

05.Ruh Sağlığı-Çıkmış Sınav Soruları-2

SOSYOLOJİ

Sosyolojiye Giriş

– DERSDEO video başlıkları

01.Sosyolojinin Genel Özellikleri

02.Sosyolojini En Çok İlişkide Bulunduğu Bilimler

03.Sosyolojiye Giriş-Çıkmış Sınav Soruları-1

04.Sosyolojiye Giriş-Çıkmış Sınav Soruları-2

Sosyolojinin Yöntemleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Sosyolojinin Yöntemleri-1

02.Sosyolojinin Yöntemleri-2

03.Sosyolojinin Yöntemleri-Çıkmış Sınav Soruları

Birey ve Toplum

– DERSDEO video başlıkları

01.Sosyal Gruplar

02.Grup Dışı Topluluklar

03.Statü,Rol,Prestij

04.Sosyal İlişki

05.Sosyal İlişkiler ile ilgili Kavramlar

06.Birey ve Toplum-Çıkmış Sınav Soruları-1

07.Birey ve Toplum-Çıkmış Sınav Soruları-2

08.Birey ve Toplum-Çıkmış Sınav Soruları-3

Toplumsal Yapı

– DERSDEO video başlıkları

01.İlişki Biçimine Göre Toplumlar-Cemaat-Cemiyet

02.Evrimine Göre Toplumlar

03.Toplumsal Tabakalaşma

04.Toplumsal Yapı-Çıkmış Sınav Soruları-1

05.Toplumsal Yapı-Çıkmış Sınav Soruları-2

Toplumsal Değişme

– DERSDEO video başlıkları

01.Toplumsal Değişme

02.Toplumsal Değişme-Çıkmış Sınav Soruları-1

03.Toplumsal Değişme-Çıkmış Sınav Soruları-2

Toplum ve Kültür

– DERSDEO video başlıkları

01.Kültürün Genel Özellikleri

02.Kültürle ilgili Kavramlar

03.Toplum ve Kültür-Çıkmış Sınav Soruları

Toplumsal Kurumlar

– DERSDEO video başlıkları

 1. Aile

01.Kurumların Genel Özellikleri-Aile

02.Aile Türleri

03.Evlilik Türleri

04.Kurumların Genel Özellikleri ve Aile-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Ekonomi

01.Ekonominin Genel Özellikleri

02.Ekonominin Unsurları-Üretim

03.Ekonominin Unsurları-Tüketim,Bölüşüm,Dağıtım

04.Para ile ilgili Problemler

05.Kurumlar-Ekonomi-Çıkmış Sınav Soruları-1

06.Kurumlar-Ekonomi-Çıkmış Sınav Soruları-2

 1. Siyaset

01.Siyaset

02.Siyasi Yönetim Şekilleri

03.Çıkmış Sınav Soruları

MANTIK

Mantığa Giriş

– DERSDEO video başlıkları

01.Mantık Biliminin Genel Özellikleri

02.Düşünmenin İlkeleri

03.Akıl Yürütme Biçimleri

04.Mantığa Giriş-Çıkmış Sınav Soruları

Klasik Mantık

– DERSDEO video başlıkları

 1. Kavram-Terim

01.Terim Çeşitleri

02.Terimler Arası İlişkiler

03.Kaplam ve İçlem İlişkisi

04.Kavram-Terim-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Önerme

01.Önerme Nedir

02.Önerme Çeşitleri-1

03.Önerme Çeşitleri-2

04.Önermeler Arası İlişkiler-Karşı Olma İlişkisi

05.Önermeler Arası İlişkiler-Düz Döndürme İlişkisi

06.Önermeler Arası İlişkiler-Ters Döndürme

07.Önerme-Çıkmış Sınav Soruları-1

08.Önerme-Çıkmış Sınav Soruları-2

09.Önerme-Çıkmış Sınav Soruları-3

 1. Çıkarım (Kıyas)

01.Kıyas Kuralları

02.Kıyas Türleri

03.Kıyas(Çıkarım)-Çıkmış Sınav Soruları

Sembolik Mantık

– DERSDEO video başlıkları

 1. Önermeler Mantığı

01.Önermeler Mantığı-Giriş

02.Basit ve Bileşik Önerme

03.Önermeler Mantığı-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Temel Doğruluk Çizelgeleri

01.Temel Doğruluk Çizelgeleri

02.Temel Doğruluk Çizelgeleri-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Denetlemeler

01.Tutarlılık

02.Geçerlilik

03.Eş Değerlilik(Denklik)

04.Çıkarımların Geçerliliği

05.Denetlemeler-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Çözümleyici Çizelge

01.Çözümleyici Çizelge Kuralları

02.Türetilmiş Çizelge Kuralları

03.Çözümleyici Çizelge İle Denetleme

 1. Yüklemler (Niceleme) Mantığı

01.Yüklemler(Niceleme)Mantığı-Giriş

02.Niceleyiciler ve Açık Önermeler

03.Yüklemler(Niteleme)Mantığı-Çıkmış Sınav Soruları

 • *Tüm dersleri UDEMY‘ den 20TL’ den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca YOUTUBE kanalımızda istediğiniz dersin oynatma listesini takip edebilirsiniz. (YOUTUBE kanalında zamanla tüm konu başlıkları yüklenmiş olacaktır)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gereklidir

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close