TYT-AYT FELSEFE GRUBU Konu Başlıkları

16154 Görüntülenme

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumu TYT ( Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) içerisindeki FELSEFE GRUBU (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık) konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu başlıkları yanındaki + butonuna tıkladığınızda DERSDEO’nun sizin için konuyu kaç videoda anlattığını görebilirsiniz. Bu videoların tümü UDEMY hesabımızda…

Dersdeo UDEMY hesabında ve DERSDEO YOUTUBE kanalında , FELSEFE, PSİKOLOJİ, SOSYOLOJİ, MANTIK başlıkları altında ÖSYM’nin her yıl  5 soru sorduğu TYT ve AYT sınavında sorduğu 12 soru Felsefe Grubu için konu anlatımlarını ve soru çözümlerini bulabilirsiniz.

YOUTUBE ÖRNEK DERS:

 Youtube kanalımıza abone oldunuz mu?

TYT-AYT FELSEFE GRUBU Konu Başlıkları

FELSEFE

Felsefeye Giriş

– DERSDEO video başlıkları

01.Felsefenin Ortaya Çıkışı

02.Felsefenin Soruları ve Alanları

03.Felsefeye Giriş-Çıkmış Sınav Soruları

Bilgi ve Bilgi Türleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilgi Türleri-1

02.Bilimsel Bilgi

03.Felsefi Bilgi

04.Bilgi ve Bilgi Türleri-Çıkmış Sınav Soruları

Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilgi Felsefesi(Epistemoloji)

02.Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri

03.Doğru Bilginin Kaynağı

04.Empirizm (Deneycilik)

05.Kritisizm (Eleştiricilik)

06.Pozitivizm (Olguculuk)

07.Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)-Çıkmış Sınav Soruları

Bilim Felsefesi

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilim Felsefesi-Giriş

02.Bilime Farklı Yaklaşımlar

03.Bilim Felsefesi-Çıkmış Sınav Soruları-1

04.Bilim Felsefesi-Çıkmış Sınav Soruları-2

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

– DERSDEO video başlıkları

01.Varlık Felsefesi(Ontoloji)-Giriş

02.Varlık Felsefesinin Temel Problemleri

03.Varlığı Kabul Edilen Felsefe Öğretileri

04.Varlık İdeadır

05.Varlık Maddedir

06.Varlık ile ilgili Diğer Düşünceler

07.Varlık Felsefesi(Ontoloji)-Çıkmış Sınav Soruları

Ahlak Felsefesi (Etik)

– DERSDEO video başlıkları

01.Ahlak Felsefesi(Etik)-Giriş

02.Evrensel Bir Ahlak Yasası Var mıdır

03.Evrensel Ahlak Yasasısının Varlığını Kabul Edenler

04.Ahlak Felsefes(Etik)-Çıkmış Sınav Soruları

Siyaset Felsefesi

– DERSDEO video başlıkları

01.Siyaset Felsefesi.

02.Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri

03.İdeal Bir Devlet-Toplum Düzeni Mümkün müdür

04.Ütopyalar

05.Siyaset Felsefesi-Çıkmış Sınav Soruları

Sanat Felsefesi (Estetik)

– DERSDEO video başlıkları

01.Sanat Kuramları

02.Çıkmış Sınav Soruları

03.Ortak Estetik Yargılar Var mıdır

Din Felsefesi

– DERSDEO video başlıkları

01.Din Felsefesi

02.Tanrının Varlığına İlişkin Yaklaşımlar

PSİKOLOJİ

Psikolojiye Giriş

– DERSDEO video başlıkları

 1. Psikolojinin Alanı

01.Psikolojinin Alanı

02.Davranışı Neler Etkiler

03.Psikolojinin Alanı-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Psikolojinin Çalışma Alanları

01.Psikolojinin Çalışma Alanları

02.Psikolojinin Çalışma Alanları-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Psikolojinin Yöntemleri

01.Betimsel Yöntemler

02.Deneysel Yöntem

03.İstatistiksel Yöntem

04.Psikolojinin Yöntemleri-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Psikolojide Ekoller

01.Psikolojide Ekoller-1

02.Psikolojide Ekoller-2

03.Psikolojide Ekoller-Çıkmış Sınav Soruları

Organizma ve Çevre (Duyum ve Algı)

– DERSDEO video başlıkları

01.Duyum

02.Uyarılma Düzeyleri

03.Algı

04.Algı Yanılmaları

05.Güdü-Güdülenme(Motiv-Motivasyon)

06.Organizma ve Çevre-Çıkmış Sınav Soruları-1

07.Organizma ve Çevre-Çıkmış Sınav Soruları-2

08.Organizma ve Çevre Çıkmış Sınav Soruları-3

Bireysel Farklılıklar

– DERSDEO video başlıkları

01.Kişilik

02.Zeka

03.Düşünme,Tutum ve Yetenek

04.Bireysel Farklılıklar-Çıkmış Sınav Soruları

Davranışta Sosyal Etkiler

– DERSDEO video başlıkları

01.Davranışta Sosyal Etkiler

02.Davranışta Sosyal Etkiler-Çıkmış Sınav Soruları

Bilinç ve Dikkat

– DERSDEO video başlıkları

01.Bilinç ve Dikkat

02.Bilinç ve Dikkat-Çıkmış Sınav Soruları

Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu

– DERSDEO video başlıkları

01.Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu

Öğrenme Psikolojisi

– DERSDEO video başlıkları

01.Öğrenme Psikolojisi-Giriş

02.Öğrenme Türleri

03.Koşullanma Yoluyla Öğrenme

04.Öğrenme Psikolojisi-Edimsel Koşullanma

05.Öğrenme Psikolojisi-Koşullanma ile ilgili Kavramlar

06.Öğrenme Psikolojisi-Kl.Koş.ileEdim.Koş.Ara.Fark

07.Koşullanma ile ilgili Kavramlar-2

08.Hatırlatma-Unutma

09.Öğrenme Psikolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-1

10.Öğrenme Psikolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-2

11.Öğrenme Psikolojisi-Çıkmış Sınav Soruları-3

Ruh Sağlığı

– DERSDEO video başlıkları

01.Heyecan,Engelleme,Çatışma

02.Savunma Mekanizmaları

03.Akıl Hastalıkları

04.Ruh Sağlığı-Çıkmış Sınav Soruları-1

05.Ruh Sağlığı-Çıkmış Sınav Soruları-2

SOSYOLOJİ

Sosyolojiye Giriş

– DERSDEO video başlıkları

01.Sosyolojinin Genel Özellikleri

02.Sosyolojini En Çok İlişkide Bulunduğu Bilimler

03.Sosyolojiye Giriş-Çıkmış Sınav Soruları-1

04.Sosyolojiye Giriş-Çıkmış Sınav Soruları-2

Sosyolojinin Yöntemleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Sosyolojinin Yöntemleri-1

02.Sosyolojinin Yöntemleri-2

03.Sosyolojinin Yöntemleri-Çıkmış Sınav Soruları

Birey ve Toplum

– DERSDEO video başlıkları

01.Sosyal Gruplar

02.Grup Dışı Topluluklar

03.Statü,Rol,Prestij

04.Sosyal İlişki

05.Sosyal İlişkiler ile ilgili Kavramlar

06.Birey ve Toplum-Çıkmış Sınav Soruları-1

07.Birey ve Toplum-Çıkmış Sınav Soruları-2

08.Birey ve Toplum-Çıkmış Sınav Soruları-3

Toplumsal Yapı

– DERSDEO video başlıkları

01.İlişki Biçimine Göre Toplumlar-Cemaat-Cemiyet

02.Evrimine Göre Toplumlar

03.Toplumsal Tabakalaşma

04.Toplumsal Yapı-Çıkmış Sınav Soruları-1

05.Toplumsal Yapı-Çıkmış Sınav Soruları-2

Toplumsal Değişme

– DERSDEO video başlıkları

01.Toplumsal Değişme

02.Toplumsal Değişme-Çıkmış Sınav Soruları-1

03.Toplumsal Değişme-Çıkmış Sınav Soruları-2

Toplum ve Kültür

– DERSDEO video başlıkları

01.Kültürün Genel Özellikleri

02.Kültürle ilgili Kavramlar

03.Toplum ve Kültür-Çıkmış Sınav Soruları

Toplumsal Kurumlar

– DERSDEO video başlıkları

 1. Aile

01.Kurumların Genel Özellikleri-Aile

02.Aile Türleri

03.Evlilik Türleri

04.Kurumların Genel Özellikleri ve Aile-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Ekonomi

01.Ekonominin Genel Özellikleri

02.Ekonominin Unsurları-Üretim

03.Ekonominin Unsurları-Tüketim,Bölüşüm,Dağıtım

04.Para ile ilgili Problemler

05.Kurumlar-Ekonomi-Çıkmış Sınav Soruları-1

06.Kurumlar-Ekonomi-Çıkmış Sınav Soruları-2

 1. Siyaset

01.Siyaset

02.Siyasi Yönetim Şekilleri

03.Çıkmış Sınav Soruları

MANTIK

Mantığa Giriş

– DERSDEO video başlıkları

01.Mantık Biliminin Genel Özellikleri

02.Düşünmenin İlkeleri

03.Akıl Yürütme Biçimleri

04.Mantığa Giriş-Çıkmış Sınav Soruları

Klasik Mantık

– DERSDEO video başlıkları

 1. Kavram-Terim

01.Terim Çeşitleri

02.Terimler Arası İlişkiler

03.Kaplam ve İçlem İlişkisi

04.Kavram-Terim-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Önerme

01.Önerme Nedir

02.Önerme Çeşitleri-1

03.Önerme Çeşitleri-2

04.Önermeler Arası İlişkiler-Karşı Olma İlişkisi

05.Önermeler Arası İlişkiler-Düz Döndürme İlişkisi

06.Önermeler Arası İlişkiler-Ters Döndürme

07.Önerme-Çıkmış Sınav Soruları-1

08.Önerme-Çıkmış Sınav Soruları-2

09.Önerme-Çıkmış Sınav Soruları-3

 1. Çıkarım (Kıyas)

01.Kıyas Kuralları

02.Kıyas Türleri

03.Kıyas(Çıkarım)-Çıkmış Sınav Soruları

Sembolik Mantık

– DERSDEO video başlıkları

 1. Önermeler Mantığı

01.Önermeler Mantığı-Giriş

02.Basit ve Bileşik Önerme

03.Önermeler Mantığı-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Temel Doğruluk Çizelgeleri

01.Temel Doğruluk Çizelgeleri

02.Temel Doğruluk Çizelgeleri-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Denetlemeler

01.Tutarlılık

02.Geçerlilik

03.Eş Değerlilik(Denklik)

04.Çıkarımların Geçerliliği

05.Denetlemeler-Çıkmış Sınav Soruları

 1. Çözümleyici Çizelge

01.Çözümleyici Çizelge Kuralları

02.Türetilmiş Çizelge Kuralları

03.Çözümleyici Çizelge İle Denetleme

 1. Yüklemler (Niceleme) Mantığı

01.Yüklemler(Niceleme)Mantığı-Giriş

02.Niceleyiciler ve Açık Önermeler

03.Yüklemler(Niteleme)Mantığı-Çıkmış Sınav Soruları

 • *Tüm dersleri UDEMY‘ den 20TL’ den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca YOUTUBE kanalımızda istediğiniz dersin oynatma listesini takip edebilirsiniz. (YOUTUBE kanalında zamanla tüm konu başlıkları yüklenmiş olacaktır)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gereklidir