TYT-AYT KİMYA Konu Başlıkları

9589 Görüntülenme

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ilk oturumu TYT ( Temel Yeterlilik Testi)  ve 2. Oturumu olan  AYT (Alan Yeterlilik Testi) içerisindeki KİMYA konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Konu başlıkları yanındaki + butonuna tıkladığınızda DERSDEO’nun sizin için konuyu kaç videoda anlattığını görebilirsiniz. Bu videoların tümü UDEMY hesabımızda…

Dersdeo UDEMY hesabında ve DERSDEO YOUTUBE kanalında , Kimya başlığı altında ÖSYM’nin her yıl 7 soru TYT ve 14 soru AYT için konu anlatımlarını ve soru çözümlerini bulabilirsiniz.

YOUTUBE ÖRNEK DERS:

 Youtube kanalımıza abone oldunuz mu?

TYT-AYT KİMYA Konu Başlıkları

Kimyanın Gelişimi

– DERSDEO video başlıkları

01.Kimyasal Maddelerin Ortaya Çıkışı

02.Simya(Alşimi)

03.Ünlü Simyacılar ve Çalışmaları

04.Element Kavramının Tarihsel Gelişimi

05.Kimyanın Gelişimi

06.Simya ve Kimyaya Katkısı Olanlar

Kimyasal Yasalar

– DERSDEO video başlıkları

01.Kütlenin Korunumu Kanunu

02.Sabit Oranlar Kanunu

03.Sabit Oranlar Kanunu-Örnekler

04.Katlı Oranlar Kanunu

05.Katlı Oranlar Kanunu-Örnekler

06.Birleşen Hacim Oranları Kanunu

Madde ve Yapısı

– DERSDEO video başlıkları

01.Madde ve Halleri

02.Kinetik-Potansiyel Enerji

03.Maddenin Sınıflandırılması

04.Saf Olmayan Maddeler(Karışımlar)

05.Fiziksel-Kimyasal Değişim

06.Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

07.Özkütle ve Özhacim

08.Buharlaşma Hızı ve Kaynama Noktası

09.Buhar Basıncı

10.Donma Noktası ve Faz Diyagramı

11.Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

12.Çözünürlük-Örnekler

13.Isı-Sıcaklık-Örnekler

14.Ayırma Yöntemleri

15.Ayırma Yöntemleri-Örnekler

Atom ve Yapısı

– DERSDEO video başlıkları

01.Atom ve Elektrik

02.Elektron Keşfi

03.Elektronun Yük-Kütle Oranının Belirlenmesi

04.Atom ve Pozitif Yüklü Tanecikler

05.Atom Numarası ve Çekirdek Yükü

06.Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

07.Elektromanyetik Işınların Dalga Modeliyle Açıklanması

08.Işığın Dalga Modeli

09.Kuantum Kuramı

10.Plank Kuantum Kuramı ve Fotoelektrik Olay

11.Atom Spektrumları

12.Bohr Atom Modeli ve Varsayımları

13.Atom Altı Parçacıkların Dalga Özelliği

14.Heisenberg Belirsizlik İlkesi

15.Atomun Kuantum Modeli

16.Orbitallerin Türleri ve Şekilleri

17.Orbitallerin Enerjileri

18.Atomların Elektron Dizilişleri

19.Atom Kuantum Modeli-Örnekler

20.Atomlarla İlgili Tanımlar

Periyodik Cetvel

– DERSDEO video başlıkları

01.Periyodik Cetvelin Tarihsel Gelişimi

02.Modern Periyodik Sistem

03.Grup ve Periyot Belirleme

04.Elementlerin Özellikleri-1

05.Elementlerin Özellikleri-2

06.Periyodik Sistemde Değişen Özellikler

07.İyonlaşma Enerjisi

08.Elektron İlgisi ve Elektronegatiflik

09.Metalik ve Ametalik Aktiflik-Asitlik ve Bazlık Özellikleri

10.Periyodik Cetveldeki Düzenli Değişimler

Bileşikler

– DERSDEO video başlıkları

01.İnorganik ve Organik Bileşikler

02.İyonik ve Kovalent Bileşikler

03.Asitler

04.Bazlar

05.Tuzlar

06.Oksitler

07.Bazı Elementlerin Sembolleri-Anyon ve Katyonların Değerlikleri

08.Bileşiklerin Adlandrılması

09.Bileşiklerin Yazılması ve Okunması-Örnekler

10.Bileşik Oksitler

11.Peroksit

12.Yükseltgenme Basamaklarının Bulunması-Örnekler

13.Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar

14.Yaygın Organik Bileşikler

15.Bileşikler-Örnekler

Kimyasal Tepkimeler

– DERSDEO video başlıkları

01.Kimyasal Tepkimeler-Giriş.

02.Yanma Tepkimeleri

03.Analiz

04.Sentez

05.Yer Değiştirme Tepkimeleri

06.Nötrleşme Tepkimeleri

07.Oluşum Tepkimeleri

08.Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

09.Polimerleşme

10.Katılma Polimerleşmesi

11.Kondenzasyon Polimerleşmesi

12.Hidroliz

Hayatımızda Kimya

– DERSDEO video başlıkları

01.Temizlik Maddeleri-Sabun ve Deterjan

02.Temizlik Maddeleri-Çamaşır Sodası-Çamaşır Suyu-Tuz Ruhu

03.Yaygın Malzemeler

04.Seramik ve Porselen

05.Boyalar ve Bileşenleri, Alaşımlar

06.Biyolojik Sistemlerde Kimya

07.Çevre Kimyası

Mol Kavramı

– DERSDEO video başlıkları

01.Mol Kavramı-Giriş

02.Mol Kavramı-Örnekler

03.Normal Şartlar Altında ve Standart Koşullarda Hacim

04.Atom-Molekül-İyon-Formül Gram

05.Atomik Kütle Birimi(AKB)

06.Karışım Problemleri-Örnekler

Kimyasal Hesaplamalar

– DERSDEO video başlıkları

01.Maddelerden Birinin Miktarı Verilmişse

02.Saflık Problemleri-Yüzde Verim

03.Birden Fazla Madde Miktarı Verilmiş, Artan Madde Oluyorsa

04.Karışımdaki Maddelerden Tepkimeye Girmeyen Varsa

05.Karışımdaki Maddelerden Hepsi Tepkimeye Giriyorsa

06.Kademeli Reaksiyon Problemleri

07.Atomların Mol Kütlesini Bulma Problemleri

08.Formül Bulma

Maddenin Halleri

– DERSDEO video başlıkları

01.Gazlarda Kinetik Enerji ve Difüzyon

02.Açık Hava Basıncının Ölçülmesi

03.Gaz Kanunları

04.İdeal Gaz Denklemi

05.Gazların Özkütlesi

06.Kısmi Basınç

07.Gazların Karıştırılması

08.Tepkimeye Giren Gaz Karışımları Örnekler-1

09.Tepkimeye Giren Gaz Karışımları Örnekler-2

10.Gazların Su Üstünde Toplanması

11.Gerçek Gazlar

12.Jolue-Thomson Olayı

13.Katılar

14.Sıvılar

Çözeltiler

– DERSDEO video başlıkları

01.Çözeltiler-Giriş

02.Çözeltilerin Sınıflandırılması-1)Elektriksel İletkenliğe Göre

03.Çözeltilerin Sınıflandırılması-2)Derişimine Göre

04.Çözeltilerin Sınıflandırılması-3)Çözünürlüğe Göre

05.Derişim Birimleri

06.Kütlece % Derişim

07.Hacimce % Derişim

08.ppm ve ppb

09.Derişim Birimleri-Örnekler-1

10.Derişim Birimleri-Örnekler-2

11.Molalite

12.Normalite

13.Koligatif Özellikler

14.Raoult Yasası

15.Osmoz Olayı

16.Henry Kanunu

Kimyasal Tepkimelerde Enerji

– DERSDEO video başlıkları

01.Sistemler ve Enerji Türleri

02.İç Enerji

03.Termodinamiğin 1. Kanunu

04.Entalpi

05.Endotermik Tepkimeler

06.Ekzotermik Tepkimeler

07.Formül Yöntemiyle DeltaH Hesabı

08.Hess Yasası

09.Bağ Enerjisi ile DeltaH Hesabı

10.Kalorimetre Kabı ile DeltaH Hesabı

11.İstemli ve İstemsiz Tepkimeler

12.Entropi

13.Termodinamiğin 2. ve 3.Kanunu

14.Gibbs Serbest Enerji

Kimyasal Tepkimelerde Hız

– DERSDEO video başlıkları

01.Reaksiyon Hızı-Giriş

02.Reaksiyon Hızı-Örnekler

03.Anlık Hız

04.Çarpışma Teorisi

05.Aktivasyon Enerjisi

06.Tepkime-Hız Bağıntısının Yazılması

07.Reaksiyon Hızının Ölçülmesi

08.Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler-Reaktiflerin Cinsi

09.Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler-Derişim

10.Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler-Basınç veya Hacim Etkisi

11.Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler-Sıcaklık

12.Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler-Katalizör

13.Mekanizmalı Tepkimelerde Tepkime-Hız Bağıntısı.

14.Uygulamalar

Sulu Çözeltilerde Denge

– DERSDEO video başlıkları

 1. Asit Baz Dengesi

01.Asit-Baz Tanımları

02.Saf Suyun Otoiyonizasyonu

03.Kuvvetli Asit ve Bazlarda pH Hesabı

04.Kuvvetli Asit-Bazlarda pH Hesabı-Örnekler

05.Zayıf Asit ve Baz Dengeleri

06.Zayıf Asit ve Baz Dengeleri-Örnekler

07.Nötrleşme

08.Titrasyon

09.Hidroliz-Asidi Zayıf Bazı Güçlü Olan Tuzlar

10.Hidroliz-Asidi Güçlü Bazı Zayıf Olan Tuzlar

11.Tampon Çözeltiler

 1. b) Çözünürlük Dengesi

01.Çözünürlük Dengesi-Giriş

02.Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler-Ortak İyon Etkisi

03.Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler-Sıcaklık Etkisi

04.Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler-Basınç Etkisi

05.Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler-pH Etkisi

06.Çökelme Oluşumu ve Çökelti Şartı

07.Çökme-Çökelme-Örnekler

08.Seçimli Çöktürme

09.Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri

10.İnsan Vücudu ve Kompleksler

Redoks Tepkimelerinin Denkleştirilmesi

– DERSDEO video başlıkları

01.Değerlik Yöntemi

02.Asidik Ortamda Denklem Denkleştirme

03.Bazik Ortamda Denklem Denkleştirme

04.Yarı Tepkime Yöntemi

Aktiflik

– DERSDEO video başlıkları

01.Aktiflik-Örnekler-1

02.Aktiflik-Örnekler-2

Elektrokimyasal Piller

– DERSDEO video başlıkları

01.Elektrokimyasal Piller-Giriş

02.Elektrokimyasal Piller-Örnekler-1

03.Elektrokimyasal Piller-Örnekler-2

04.Derişim Pilleri

05.Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler

06.Pil Gerilimine Etki Eden Faktörler-Örnekler

Elektroliz

– DERSDEO video başlıkları

01.Elektroliz-Giriş

02.Elektroliz-Örnekler-1

03.Elektroliz-Örnekler-2

04.Elektroliz-Örnekler-3

Çekirdek Kimyası

– DERSDEO video başlıkları

01.Çekirdek Kimyası-Giriş

02.Güçlü ve Zayıf Nükleer Kuvvetler

03.Doğal Radyoaktiflik

04.Bozunma Türleri-1

05.Bozunma Türleri-2

06.Yapay Çekirdek Tepkimeleri

07.Yarılanma Süresi

08.Füzyon(Çekirdek Kaynaşması)

09.Bozunma Hızı

10.Aktiflik

11.Radyoaktiflikten Kaynaklanan Tehlikeler ve Korunma Yolları

12.Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları

Elementler Kimyası

– DERSDEO video başlıkları

01.Evren’de ve Dünya’da Elementler

02.Mineral ve Cevher

03.Alaşımlar

04.1A ve 2A Grubu Elementleri-1

05.1A ve 2A Grubu Elementleri-2

06.3A Grubu(13. Grup) Elementleri (B,Al,Ga,ln,Tl)

07.4A Grubu(14. Grup) Elementleri (C,Si,Ge,Sn,Pb)

08.5A Grubu (15. Grup) Elementleri (N,P,As,Sb,Bi)

09.6A Grubu(16. Grup) Elementleri (Kalkojenler) (O,S,Se,Te,Po)

10.7A Grubu(17. Grup) Elementleri (Halojenler)-(F,Cl,Br,l,At)

11.Geçiş Elementleri

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

– DERSDEO video başlıkları

01.Güçlü Etkileşimler ve Zayıf Etkileşimler

02.Lewis Yapıları,Radikal Kavramı

03.Lewis Nokta Sembolleri

04.Hibritleşme

05.Sigma ve Pi Bağları

06.İyonik Bağ

07.Kovalent Bağ

08.Molekül Geometrisi(VSEPR)

09.Lityum Elementinin Hidrojenle Oluşturduğu Bileşik

10.Berilyum Elementinin Hidrojenle Oluşturduğu Bileşik

11.Bor Elementinin Hidrojenle Oluşturduğu Bileşik

12.Karbon Elementinin Hidrojenle Oluşturduğu Bileşik

13.Azot Elementinin Hidrojenle Oluşturduğu Bileşik

14.Oksijen Elementinin Hidrojenle Oluşturduğu Bileşik

15.Flor Elementinin Hidrojenle Oluşturduğu Bileşik

16.Karbon Atomunun Farklı Hibritleşme Türleri

17.C’nin Özel Durumları

18.Kimyasal Türler Arası Etkileşimler-Örnekler-1

19.Koordine Kovalent Bağ

20.Rezonans

21.Tautometri

22.VSEPR Kuramı

23.Rezonans Durumundaki Bileşikler-Örnekler

24.Metalik Bağ

25.Kimyasal Bağların İyonik ve Kovalent Karakteri

26.Kovalent Bağların Polarlığı

27.İyonik Bağlar

28.Ağ Örgülü Kovalent Katılar

29.Zayıf Etkileşimler(Fiziksel Bağ)

30.Kimyasal Türler Arası Etkileşimler-Örnekler-2

31.Hidrojen Bağları

32.Kimyasal Türler Arası Etkileşimler-Örnekler-3

ORGANİK KİMYA

– DERSDEO video başlıkları

 1. Hidrokarbonlar
 2. Alkanlar (Parafinler)

01.Organik Kimya-Giriş

02.Alifatik Hidrokarbonlar

03.Alkanlar

04.Açık Zincirli Alkanlarda Düz Zincirli ve Dallanmış Yapılar

05.Sistematik(IUPAC) Adlandırma

06.Alkanların Adlandırılması-Örnekler-1

07.Alkanların Adlandırılması-Örnekler-2

08.Alkanların Adlandırılması-Örnekler-3

09.İzomer Madde

10.İskelet(Çizgi-Çubuk) Formülleri

11.İskelet(Çizgi-Çubuk) Formulleri-Örnekler

12.Primer,Sekonder,Tersiyer Karbonlar

13.Elektrofil ve Nükleofil

14.Alkanların Reaksiyonları-Yanma Tepkimesi

15.Alkanların Reaksiyonları-Yer Değiştirme(Sübtitüsyon)Tepkimesi

16.Alkanların Reaksiyonları-Kraking(Parçalanma) Tepkimeleri

17.Alkanların Genel Özellikleri

18.Alkanlar-Örnekler

19.Alkanların Eldesi-Würtz Sentezi

20.Würtz Sentezi-Örnekler

21.Alkanların Eldesi-Grignard Sentezi

22.Alkanların Eldesi-Doymamış Hidrokarbonların İndirgenmesi

23.Alkanların Eldesi-Karboksili Asit Tuzlarının Dekorboksilasyonu

24.Alkanların Eldesi-Alkil Halojenürlerin İndirgenmesi

25.Metan Gazının Özel Eldesi

26.Siklo Alkanlar

27.Siklo Alkanların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

 1. Alkenler (Olefinler)

01.Alkenler(Olefinler)-Giriş.

02.Alkenlerin Adlandırılması

03.Halkalı Alkenler(Siklo Alkenler)

04.Halkalı Alkenlerin(Siklo Alkenler)Adlandırılması

05.Alkenil Grupları

06.Üç Boyutlu İzomerlik (Stereo İzomerlik)

07.Halkalı Yapılarda Cis-Trans

08.Alkenlerin Genel Özellikleri

09.Alkenlerin Reaksiyonları Yanma  Reaksiyonu

10.Alkenlerin Reaksiyonları Katılma Tepkimesi

11.Katılma Tepkimesi-Örnekler

12.Alkenlerin Reaksiyonları Alkenlerin Yükseltgenmesi

13.Alkenlerin Reaksiyonları Polimerleşme

14.Alkenlerin Eldesi

15.İzomer Yapı İzomerliği

16.İzomer-Stereoizomerlik(Üç Boyutlu İzomerliği)

 1. Alkinler (Asetilen Sınıfı)

01.Giriş

02.Alkinlerin Adlandırılması

03.Alkinil Grubu

04.Alkinlerin Genel Özellikleri

05.Alkinlerin Reaksiyonları-Yanma Tepkimesi

06.Alkinlerin Reaksiyonları-Katılma Tepkimesi

07.Alkinlerin Reaksiyonları-Polimerleşme Tepkimesi

08.Alkinlerin Reaksiyonları-Asetilenik Protonunun Yer Değiştirmesi

09.Alkinlerin Oksitlenmesi

10.Alkinlerin Eldesi

11.Asetilenin Eldesi

 1. Aromatik Hidrokarbonlar (Arenler)

01.Arenler-Giriş

02.Benzen ve Türevleri

03.Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması

04.Aromatik Bileşiklerin Özellikleri

05.Benzenin Elde Edilmesi

06.Benzenin Genel Özellikleri

07.Benzenin Yer Değiştirme Tepkimeleri

08.Naftil Grubu ve Adlandırılması

09.orto-meta-para

10.orto-meta-para Yönlendiriciler

11.Önemli Aromatik Bileşikler ve Özellikleri

 1. Alkoller ve Eterler

01.Alkoller

02.Alkollerin Sınıflandırılması

03.Alkollerin Adlandırılması-Örnekler-1

04.Alkollerin Adlandırılması-Örnekler-2

05.Alkollerin Genel Özellikleri

06.Alkollerin Reaksiyonları-Yanma Reaksiyonu

07.Alkollerin Reaksiyonları-Alkollerin Dehidrasyonu(Su Ayrılması)

08.Alkollerin Reaksiyonları-Esterleşme

09.Alkollerin Reaksiyonları-Yer Değiştirme(Substitüsyon)Reaksiyonu

10.Alkollerin Reaksiyonları-Yükseltgenme Reaksiyonu

11.Alkollerin Eldesi

12.Etil Alkol Eldesi

13.Eterler

14.Eterlerin Adlandırılması-Örnekler

15.Eterlerin Genel Özellikleri

16.Eterlerin Elde Edilme Yolları

17.Alkoller ve Eterler-Örnekler

18.Alkollerin Kullanıldığı Alanlar

 1. Aldehit ve Ketonlar

01.Aldehit ve Ketonlar-Tanımlar

02.Aldehit ve Ketonların Adlandırılması

03.Aldehit ve Ketonların Fiziksel Özellikleri

04.Aldehitlerin Genel Eldesi

05.Aldehitlerin Reaksiyonları

06.Ketonların Genel Elde Edilme Yolları

07.Ketonların Reaksiyonları

 1. Karboksilik Asit ve Esterler

01.Karboksilli Asit ve Esterlerin Sınıflandırılması

02.Karboksilli Asitlerin Adlandırılması

03.Karboksilli Asitlerin Fiziksel Özellikleri

04.Karboksilli Asitlerin Eldesi-1

05.Karboksilli Asitlerin Eldesi-2

06.Karboksilli Asitlerin Reaksiyonları

07.Asitlik Kuvveti

08.Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri

09.Optikçe Aktif Bileşiklerin Adlandırılması

10.Esterler

11.Esterlerin Genel Elde Edilme Yöntemleri

12.Yağlar-Sabunlar

13.Esterlerin Reaksiyonları

14.İzomerler

 1. Alifatik Amonyak Türevleri

01.Aminler ve Adlandırılması

02.Aminlerin Genel Özellikleri

03.Aminlerin Eldesi

04.Amidler ve Adlandırılması

05.Amidlerin Genel Özellikleri

06.Amidlerin Eldesi

07.Üre (Di Amid)

08.Karbonhidratlar

09.Amino Asitler

 • *Tüm dersleri UDEMY‘ den 20TL’ den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz. Ayrıca YOUTUBE kanalımızda istediğiniz dersin oynatma listesini takip edebilirsiniz. (YOUTUBE kanalında zamanla tüm konu başlıkları yüklenmiş olacaktır)

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapışkan kenar çubuğunu etkinleştirmek için bu div yüksekliği gereklidir

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. daha fazla bilgi

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close